ROSA MYSTICA 2000

rosa  mystica

ČASOPIS PRO DUCHOVNÍ ŽIVOT

 

ROČNÍK 6.                                                           2000

 

 

Vydává: Sdružení přátel bl.Hyacinta M.Cormiera OP v Brně pro Třetí řád sv.Dominika, MS sv.Tomáše Akvinského v Brně, při kostele sv.Michala, Dominikánská, 602 00 Brno, tel. 737857272. TISK: OLPRINT, BRNO.