ATELIÉR CYRIL KAREL VOTÝPKA

Karel Cyril Votýpka  (nar. 15. 5. 1952 v Brně)

Všestranný umělec, výtvarník a hudebník, držitel Zlaté medaile Franze Kafky. Nedokončil studia medicíny a plně se oddaL umění. Zabývá se malbou, řezbářstvím, fotografií, staví historické hudební nástroje. Na jeho směřování měl výrazný vliv pobyt v Řecku. Jeho témata zahrnují pravoslavné ikony, portréty, krajiny, reprodukce obrazů, ale i abstraktní malba. Vystavuje po celé České republice, jeho dílo najdeme i v zahraničí.

Karel Cyril Votýpka je nejen moravský malíř, výtvarník a sochař, ale i jedinečný znalec staroslověnštiny a písma hlaholice. A také hudebník, hráč na staroslovanské gusle (které si sám sestrojil na základě archeologických nálezů na Ukrajině a v Polsku) a člen kapely Malé Hudební Družení, která se věnuje hudbě se staroslověnskými texty a moravské lidové hudbě. „Staroslověnština, to je moje láska,“ prohlašuje Karel Cyril Votýpka, a tato svá slova potvrzuje svými činy a životním dílem.