ROSA MYSTICA OBSAH

Rosa mystica – seznam

Ročník 1995

Leden: 90 let výročí dominikánů u nás, Otec Metoděj Habáň členům a členkám III. řádu, Vzpomínky na akademické týdny, Přirozené základy vnitřního života, O svatosti, Život krásné lásky,

Únor: Dominikánský ideál, Růženec, Přirozené kořeny duch. života, O svatosti (2), Život krásné lásky (2), Novena k paní Zdislavě_

Březen: Růže tajemná, Bolestný růženec, 'Přirozené kořeny duchovního života (3), Vita contemplativa, O svatostí (3), Život krásné lásky (3), Co je to Bůh, Původ světa.

Duben: Rozjímání křížové cesty, 'Přirozené kořeny duchovního života (4), Pašíjový týden, Paradoxy nekonečna, O svatostí (4), Pavel VI: O růženci (2), 15 růžencových přislíbení Panny Marie Allanovi de Rupe,O.P., Boží obraz v člověku, Život krásné lásky (4),Informace

Květen: 'Odpustky za modlitbu růžence, Slavný růženec, Báseň p 1. Květnu, Překročit práh naděje, Naše představa o nekonečnu, Přirozené kořeny duchovního života (5), O pokoře, O svatosti, Májová pobožnost, Život krásné lásky (5), Svatá Zdislava, Paní Zdislava-matka, Rodinné litanie ke sv. Zdislavě

Červen: Třetí řád svatého Dominika, Moc a síla růžence, Slavný růženec (2), Stručné dějiny dominikánů v Brně, O svatosti (6), Jak existuje nekonečno?, Přirozené kořeny duchovního života (6), Ruce Mariiny, Boží obraz v člověku (2), Život krásné lásky (6), Připomínky dominikánských světců

Červenec: Modlíme se za další svatorečení, Cesta k dokonalé lásce, Boží obraz v člověku (3), Vznik III. řádu sv. Dominika, Dějiny dominikánů v Brně (2), O mariánském růženci.  Život krásné lásky (7/8), dějiny dominikánů v Brně (2-3), Královno posv. Růžence, O mariánském růženci, Přirozené kořeny duchovního života (7-8), Bez Boha nemá nic smysl, Po žních, Život krásné lásky (7), Nanebevzetí, Věrouka, její přehled a úkol, Život krásné lásky (8), Svatý otec Dominik

Srpen: Modlíme se za další svatořečení, Cesta k dokonalé lásce, Boží obraz v člověku (3),  Vznik III. řádu sv. Dominika, Dějiny dominikánů v Brně (2), O mariánském růženci.  Život krásné lásky (7/8),_ Vznik III. řádu sv. Dominika, Dějiny dominikánů v Brně (2-3), Královno posv. Růžence, O mariánském růženci, Přirozené kořeny duchovního života (7-8), Bez Boha nemá nic smysl, Po žních, Život krásné lásky (7), Nanebevzetí, Věrouka, její přehled a úkol, Život krásné lásky (8), Svatý otec Dominik

Září: Sv. Tomáš Akvinský, O bratrském napomenutí, Bůh je všudypřítomný a  věčný, V září, Dějiny Dominikánů v Brně, Přirozené kořeny duchovního života (9), Litanie k svatému Michaelu, Velká myšlenka, Život krásné lásky (9)_, Připomínka dominikánských světců_

Říjen: „Podivuhodné mateřství Panny Marie,  Modlitba sv. Tomáše, bl.Jindřich Suso, Dějiny dominikánů v Brně (5), Přirozené kořeny duchovního života (10), Při jméně tvém, Duche není hmota, H.M. Cormier O.P., Život krásné lásky (10), Patrik František Kužela

Listopad: Dialog nebo hlásání evangelia, Bůh je forma forem,  Přirozené základy vnitřního života, Litanie k sv. andělům, Jak oživit lásku v dom. Rodině (1), Dějiny dominikánů v Brně (6), Matka, Spiritualita sv. Dominika, Život krásné lásky (11), Dominikánský mučedník z Terezína, Oficia

Prosinec: Radostný růženec Dějiny dominikánů v Brně (7), Přirozené kořeny duchovního života (11), Vědomí a informace, Matka (2), Mohou nám duše v očistci pomáhat?, Život krásné lásky (12)

Ročník 1996 

Leden:  1996, P.Jiří M.Veselý, Zdroje dom.života, Dějiny dominikánů v Brně /8/, sv.Ludvík M.Grignion, Vznešenost růžence, Tomáš B., Cesta rozumného tvorta k Bohu,  Kříž sv.Tomáše,  L:itanie ke sv.Tomáši, fra Rafael, Není svatým v nebi dlouhá chvíle? fra Girolamo, Náčrt nauky o Nej,.Trojici,  sv.Jan od Kříže, Já o studnici vím,  Jak oživit lásku v dominikánské rodině? Dom.mučedník v Osvětimi, br.Šebesta,    O.Reginald G-L,    Kurs  duch.života,    Oficia OP v lednu

Únor: Tomáš B., Spojení duch.života a s mravním, sv.Tomáš, Výklad vyznání,  sv.Ludvík M.Grignion, Vznešenost růžence,fra Girolamo, Tajemství nikoli protiřečení, sv.Jan od Kříže, Milostný plamen, P.Tomáš Bahounek, Duch svaté Zdislavy,  Dějiny dominikánů v Brně /9/, fra Rafael, fra Augustin,  Malířství a  řád bratří kaz., Dopis z PUST v Římě, Tomáš Bahounek, sv.Jan Fiesole - fra Angelico, Jak oživit lásku v dominikánské rodině? O.Reginald G-L, Kurs  duch.života, Dom.mučedník v Osvětimi - fra Jeroným Řezníček

Březen: O.Veselý, Němota z ďábla, P.Tomáš Bahounek, Poslání dominikánského řádu, fra Girolamo, Otec a Syn, sv.Ludvík M.Grignion, Vznešenost růžence, P.Tomáš Bahounek, Duch svaté Zdislavy, Dějiny OP v Brně, J.Dokulil, Popelec, Tomáš B., Prvenství lásky,sv.Tomáš, Výklad vyznání,  sv.Ludvík M.Grignion, Vznešenost růžence, sv.Tomáš, Výklad vyznání,  sv.Ludvík M.Grignion, Vznešenost růžence bl.Hyacint M.Cormier, Jak oživit lásku v dom.rodině? fra Rafael, Co se vytýká kat.Církvi, Dokulil, Zvěstování, O.Reginald G-L, Kurs  duch.života, Dom.mučedník v Osvětimi - fra Alůfred Fuchs, 

Duben:  O.Tomáš B, Opravdovost lásky, fra Girolamo, Duch Svatý, Dějiny dominikánů v Brně /10/, sv.Tomáš, Výklad vyznání,  sv.Ludvík M.Grignion, Vznešenost růžence. Tomáš B. Duch sv.Zdislavy, Dokulil, Svatý růženec, fra Rafael, Dominikáni na stolci sv.Petra, bl.Hyacint M.Cormier, Jak oživit lásku v dom.rodině? sv.Ludvík M.Grignion, Vznešenost růžence, O.Reginald G-L, Kurs  duch.života, Dom.mučedník německého nacismu -  Otec Vilém Schloessingrer, Oficia OP v dubnu

Květen: sv.Albert, Ave Maria, Otec Tomáš B. Roste tvá láska k Panně Marii? ct.Patrik Kužela, Hymnus z mariánských hodinek, fra Rafael Théotokos, fra Girolamo, Rovnost v majestátu,  Dějiny dominikánů v Brně /11/,  P.Tomáš Bahounek, Duch svaté Zdislavy,  sv.Ludvík M.Grignion, Vznešenost růžence, sv.Tomáš, Výklad vyznání, Tomáš B., Předmět lásky Božích dětí, fra Rafael - sv.Bruno Kartusián, Život prto spásu, O.Reginald G-L, Kurs  duch.života, Dom.mučedník německého nacismu - O,.Benedikt Hronek, Oficia OP v květnu

Červen: 1996,6, T.Bahounek OP, Obsah: Radost křesťanské lásky, O.Filip Štěpán, Otec Bonaventura García de Paredes O.P., fra Girolamo,stvoření světa - všechno Z ničeho, sv.Tomáš,Výklad vyznání víry, J.Dokulil, Prosím...,Děj. OP.v Brně /12/, PRK, Pobožnůstářství, O.Tomáš, Duch sv.Zdislavy,   sv.Ludvík Způsob modlitby svatého růžence,   Kongr.IIIOP /1/,  P.Reginald OP, Kurs duch. živ.,  /5/,     P. Benedikt Hronek OP   /pokr./,

Červenec:1996 7-8 Obsah: Litanie k sv. Dominikovi, O.Tomáš, Pokojné srdce, O.Veselý, „Návrat ke kořenům“, O.Lipini,Charisma, spiritualita a duch dominikánské rodiny, fra Rafael, Girolamo savonarola - světec nebo kacíř?,   Věra nebo víra, Dějiny dominikánů v brně /13/, O.Tomiáš. Duch sv.Zdislavy,  sv-Tomáš, Výklad vyznáníé vírty /6/,  sv.Ludvík. Způsob modlitby sv.Růžence,  Patrik Kužela, Sv.Otec Dominik, O.Tomáš Bahounek,    Růženec, předurčení ke spáse, Bludárium,  O.reginald,. Kurs duch.života /6/,   sestra Hedvika Ševčíková,  Aktuální informace.

Srpen: II,1996 7-8 Obsah: Litanie k sv. Dominikovi, O.Tomáš, Pokojné srdce, O.Veselý, „Návrat ke kořenům“, O.Lipini,Charisma, spiritualita a duch dominikánské rodiny, fra Rafael, Girolamo savonarola - světec nebo kacíř?,   Věra nebo víra, Dějiny dominikánů v brně /13/, O.Tomiáš. Duch sv.Zdislavy,  sv-Tomáš, Výklad vyznáníé vírty /6/,  sv.Ludvík. Způsob modlitby sv.Růžence,  Patrik Kužela, Sv.Otec Dominik, O.Tomáš Bahounek,    Růženec, předurčení ke spáse, Bludárium,  O.reginald,. Kurs duch.života /6/,   sestra Hedvika Ševčíková,  Aktuální informace.

Září:   Tomáš B., vyvrácená láska, fra Rafael, svatí andělé, P.Lipini, Charisma, spiritualita a duch dom,.rodiny /2/, fra Girolamo, Utrpení a zlo,  sv.Tomáš, Výklad vyznání, Dokulil, Září, P.Tomáš Bahounek, Duch svaté Zdislavy, sv.Ludvík M.Grignion, Vznešenost růžence, fra Augustin-fra Rafael, Bludárium, O.Reginald G-L, Kurs  duch.života, Akt.info.

Říjen: P.Kolda z Koldic, Povýšena nad anděly, fra Augustin, Zahrádka, P.Jiří M.Veselý, O svatosti, fra Rafael, Pokora, fra Girolamo, Stvoření nebo evoluce, O.Met.Habáň, Co je kontemplativní život? Dokulil, Očistec,  Dějiny dominikánů v Brně /15/,P.Tomáš Bahounek, Duch svaté Zdislavy,  sv.Tomáš, Výklad vyznání, Caterinatzo -sladfká Maria, fra Augustin a fra Rafael, Bludárium, O.Reginald G-L,    Kurs  duch.života, Dom.rodina v Brně

Listopad:  P.Tomáš B.- O.Chr.Schoenborn, Zamyšlení nad obsahem Vánoc, P.Veselý, Pohnutky ke svatosti, fra Rafael, Třetí řád OP a Boží milost, Dějiny dominikánů v Brně /16/, sv.Tomáš, Výklad vyznání, Oficia v listopadu, Doctor universalis

Prosinec:  P.Tomáš B.- O.Chr.Schoenborn, Zamyšlení nad obsahem Vánoc, P.Veselý, O svatosti, Dokulil Narodil se, Dějiny dominikánů v Brně /17(/. fra Girolamo,. Smysl utrpení, sv.Tomáš, Výklad vyznání, O.Met.Habáň, Co je kontemplativní život? fra Jiří Stojíme na rozcestí, , fra Augustin a fra Rafael, Bludárium, O.Reginald G-L,    Kurs  duch.života, Dokulil, Rozjímání u jeslí

Ročník 1997

Leden: člověk - duchová duše, Slovo Stvořitelovo - Kristovo - Pavlovo – Dominikovo, Litanie k sv. Tomáši Akvinskému, Malé dějiny řeholního života, Dějiny brněnských dominikánů, Výklad vyznání. ms sv. Tomáše Akvinského v Brně, Bdělost podle sv. Dominika, Vstříc nové zbožnosti, Bludárium – chiliasmus, Historie řádu v Dominikánské republice, Kurs duchovního života._

Únor: Umění a milost „souladu“, Člověk - duše a tělo, Malé dějiny řeholního života 2, Co je terciářským ideálem, Vzor kazatelů, Staré a nové farizejství, Plamen slova, Výklad vyznání, Křesťanské zjevení a filozofie, Bludárium, Kurs duchovního života_

Březen: O liturgickém prostoru, Svatý zápal pro spásu duší, Duch vládne hmotě, Dominik na studiích, Malé dějiny řeholního života, Plamen slova, Bože, jak jsi diskrétní, Krvavé peníze, Dnešní úkol křesťanského filosofa, Úcta k sv. Josefu, Litanie k sv. Josefu, Bludárium, Kurs duchovního života.__

Duben: Příprava na duchovní život podle sv. Dominika, In te domine speravi, O liturgickém prostoru, Život po životě, Malé dějiny řeholního života, Nebojme se svatosti, Fra Angelico, Bludárium, Kurs duchovního života, Dominikáni na Krymu, Oficia OP aktuální informace__

Květen: V duchu a pravdě“, Dvanáct užitečných rad, Kdo vede lásku k dokonalosti, Věrnost charismatům sv. Dominika, Víra velkých vědců, Nadpřirozené schopností, Malé dějiny řeholního života, Význam II.vatikánského koncilu, Hvězda mořská, Dominikánští světci, Bludárium, Kurs duchovníhoživota__

Červen:  Obsah: Hrdinské štěstí, Litanie k Božímu milosrdenství, Dokonalý duchovní život, O manželství, Dějiny řeholního života, Stěhování duší, Lidská schopnost rozumět, Dominikánští světci, Bludárium, Kurs duchovního života, Oficia OP, Aktuální informace

Červenec: Obsah: Víra,  Hymnus k sv. Dominikovi, Bůh nám přeje plnost lásky, Křesťanská statečnost, Jubilejní óda, Dokonalý duchovní život, Vznik a historie dominikánského terciátu, Angažovanost křesťana, Svoboda vůle, Náboženství a krása, Déjiny řeholního života, Bludárium, Dominikánští světci, Kurs duchovního života, Oficia OP, Kukátko

Srpen: Obsah: Víra,  Hymnus k sv. Dominikovi, Bůh nám přeje plnost lásky, Křesťanská statečnost, Jubilejní óda, Dokonalý duchovní život, Vznik a historie dominikánského terciátu, Angažovanost křesťana, Svoboda vůle, Náboženství a krása, Déjiny řeholního života, Bludárium, Dominikánští světci, Kurs duchovního života, Oficia OP, Kukátko

Září: Svatý archanděl Michael, Andělské řády a služby, Litanie ke svatým andělům strážným, Vydejme se novou cestou, Dokonalý duchovní život, Obrácení hříšníků, Sekty, Boží předurčení, Dějiny řeholního života, Bludárium, Kurs duchovního života, Oficia OP, Kukátko_ Růženec, Dominikánská litanie k Panně Marii. říjen, měsíc posvátného Růžence, Maria - učitelka křesťanského života, Mariánské modlitby, Utrpení povodní, Dokonalý duchovní život, Sekty, Etika, Dějiny řeholního života, Jak si zamilovat Boha, Dominikánští světci,  Kurs duchovníhoživota, Cesta do svaté země__

Říjen: Růženec, Dominikánská litanie k Panně Marii. říjen, měsíc posvátného Růžence, Maria - učitelka křesťanského života, Mariánské modlitby, Utrpení povodní, Dokonalý duchovní život, Sekty, Etika, Dějiny řeholního života, Jak si zamilovat Boha, Dominikánští světci,  Kurs duchovníhoživota, Cesta do svaté země__

Listopad: Kristus vítězí pokorou, Dominikánská spiritualita, Jaký smysl má smrt, Sv. Martin de Porres, Dokonalý duchovní život, Dobro a zlo, Sekty, Dějiny řeholního života, Obnova náboženského života, Bůh je větší než naše srdce, Kurs duchovního života_

Prosinec: Kristus vítězí pokorou, Dominikánská spiritualita, Jaký smysl má smrt, Sv. Martin de Porres, Dokonalý duchovní život, Dobro a zlo, Sekty, Dějiny řeholního života, Obnova náboženského života, Bůh je větší než naše srdce, Kurs duchovního života___

Ročník 1998

Leden:

Únor:

Březen:

Duben:

Květen-červenec: V této době nevyšlo číslo časopisu ROSA MYSTICA s ohledem na jisté těžkosti, kterou právě prodělávala redakce časopisu.
Do popředí pronikly jiné cíle nežli řádové. Někteří terciáři OP v Brně prožívalí deziluzi z počínání Prvního řádu OP.  A nebylo divu, protože fakticky přišli o terciářský dům v Brně na Slevačské ulici. Ten byl prodán kvůli koupi nového domu v Brně na ulici Pellicové, kde měli získat spolu s Prvním řádem OP jisté zázemí. Tento dům byl však posléze rovněž prodám Prvním řádem, aniž byla terciářům poskytnuto jakékoli náhradní zázemí.
V samotné redakci časopisu Rosa mystica zůstal Otec Tomáš Bahounek OP jako původní iniciátor vydávání tohoto periodika vlastně sám, aby v krátkém čase získal nové pomocníky a vytvořil duchovně stabilní jádro redakce, což se také podařilo.

Srpen:

Září:

Říjen:

Listopad:

Prosinec:

Ročník 1999

Leden:

Únor:

Březen:

Duben:

Květen:

Červen-srpen: V této době nevyšlo číslo časopisu ROSA MYSTICA s ohledem na jisté těžkosti, kterou právě prodělávala redakce časopisu.
Do popředí pronikly jiné cíle nežli řádové. Tak se stalo, že mnozí terciáři OP v Brně prožívalí značnou deziluzi z počínání Prvního řádu OP> A nebylo divu, protože faktickY přišli o terciářský dům v Brně na Slevačské ulici. Ten byl prodán kvůli koupi nového domu v Brně na ulici Pellicové, kde měli získat spolu s Prvním řádem OP jisté zázemí. Tento dům byl však posléze rovněž prodám Prvním řádem, aniž byla terciářům poskytnuto jakékoli náhradní zázemí.
V samotné redakci časopisu Rosa mystica zůstal Otec Tomáš Bahounek OP jako původní iniciátor vydávání tohoto periodika vlastně sám, aby v krátkém čase získal nové pomocníky a vytvořil duchovně stabilní jádro redakce, což se také podařilo.

Září:

Říjen:

Listopad: Br. Patrik OP: Růženec-naše betlémská hvězda, Pojďme blíž, J. T.: Vzhůru do III. tisíciletí!, br. Patrik Kužela: Milosti chvíle, J. T.: Staré a nové farizejství, První pobočka Sdružení přátel bl. Otce Cormiera u nás, Adventní hymny, O. Tomáš: Deset let svobody a naše jasná perspektiva, Nové knihy, Zprávy

Prosinec: Br. Patrik OP: Růženec-naše betlémská hvězda, Pojďme blíž, J. T.: Vzhůru do III. tisíciletí!, br. Patrik Kužela: Milosti chvíle, J. T.: Staré a nové farizejství, První pobočka Sdružení přátel bl. Otce Cormiera u nás, Adventní hymny, O. Tomáš: Deset let svobody a naše jasná perspektiva, Nové knihy, Zprávy  

Ročník 2000

Leden:

Únor: Sv.Kateřina z Ricci, O.T.,Bolestný růženec Andělského Doktora, Pod krížom, Krotitel, Noc, O.V.,Duchovní život ctih.Patrika Kužely OP, Duchovní ovoce Svatého roku 2000 - Odpustky, Ty a já, Vyznánie.

Březen: Sv.Josef, J.T.,Radostně do III.tisíciletí (4), Otec T.,Slavný růženec Andělského Doktora, Popelec, TB,Eucharistická obnova světa (1), Adorácia, B.,Maria učí sv.přijímání (3), Po prijímání, J.V.,Brněnská Akademie duch.života ctih.Patrika Kužely (3), sv.Josef.

Duben: Sv.Vincenc, J.T.,Radostně do III.tisíciletí, sv.Anežka OP, T.B.,Eucharistická obnova světa, Po svätom prijímaní, B.,Maria učí sv.přijímání, Sv.Kateřina Sienská, J.V.,Brněnská Akademie duch.života ctih.Patrika Kužely, Dní sypký suchopár, Hrob.

Květen: Sv.Antonín Florenský, J.T.,Radostně do III.tisíciletí, Mariánské hymny, O.Tomáš,Jak Božské Srdce vstupuje do srdce lidského, B.,Eucharistická obnova světa, B.,Maria nás učí sv.přijímání, J.V.,Brněnská akademie duch.života ctih.Patrika Kužely OP.

Červen: Sv.Petr Veronský, J.T:Radostně do III.tisíciletí, O.Tomáš:Jak Božské Srdce vstupuje do srdce lidského, T.B.:Eucharistická obnova světa, Hymnus, B.:Maria učí sv.přijímání, J.V.:Brněnská akademie duch.života ctih.Patrika Kužely. Nové knihy.

Červenec: Sv.Petr Veronský, J.T:Radostně do III.tisíciletí, O.Tomáš:Jak Božské Srdce vstupuje do srdce lidského, T.B.:Eucharistická obnova světa, Hymnus, B.:Maria učí sv.přijímání, J.V.:Brněnská akademie duch.života ctih.Patrika Kužely. Nové knihy.

Srpen: J.L.V.,Vzpomínka, J.T.,Radostně do III.tisíciletí, sv.Jan, O.T.,Jak Božské Srdce vstupuje do srdce lidského, Sv.Maří Magdalena, T.B.,Eucharistická obnova světa, B.,Maria učí sv.přijímání, J.V.,Brněnská akad.duch.života ct.P.Kužely.

Září: Ecce jam noctis, J.T.,Radostně do III.tisíciletí, Nocte surgentes, Eucharistická obnova světa, Jam lucis orto sidere, Maria nás učí sv.přijímání, Vězeň, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely, Zprávy

Říjen: Sv.andělů strážných, J.T.,Radostně do III.tisíciletí, Sv.Ludvík, T.B.,Eucharistická obnova světa, Milosti chvíle, B.,Maria učí sv.přijímání, J.M.V.,Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely, Sv.Ludvík, Emily Dickinsonová (Před dušičkami).

Listopad: sv.Albert,    J.T.,Radostně   do III.tisíciletí, Eucharistická obnova světa, O.Tomáš, Radostná apokalypsa, J.Veselý OP,Duch.život ctih.Patrika Kužely, Zprávy

Prosinec: Advent, J.T.,Radostně do III.tisíciletí, B.,Eucharistická obnova světa, Rozmluva srdce se Srdcem Eucharistickým, Duchovní život ctih.Patrika Kužely OP, Emily Dickinsonová, Zprávy

Ročník 2001

Leden: E.Dickinsonová-Náš cíl, TB,Nám, nám, narodil se...(1), Michelangelo, Otec T.,Loretánské meditace, BT,Božské doteky v kosmu (1), B,K nejvyššímu cíli (1), Michelangelo, Čím více prchají dny, J.M.V, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP (13), E.Dickinsonová,Zpívám, Zprávy

Únor: Michelangelo, T.B.,Nám, nám narodil se... (2), Patrik Kužela,Milosti chvíle, O.T.,Loretánské meditace (2), V každém tom..., BT,Božské doteky v kosmu (2), Emily Dickinsonová, J.M.V., B.,K nejvyššímu cíli (2), Brněnská akademie duch.života ctih.Patrika Kužely (14),Je lepší koráb, Zprávy.

Březen: T.B.,Nám, nám, narodil se... (3), Br.Patrik, Vězeň, Otec T.,Loretánské meditace (3), Emily Dickinsonová, BT,Božské doteky v kosmu (3), B.,K nejvyššímu cíli (3), J.M.V., Brněnská akademie duch.života ctih.Patrika Kužely OP Nám, nám narodil se... (3)

Duben: E.Lopourová, Slyšet..., E.Dickinsonová, Slyšela jsem..., T.B., Nám, nám, narodil se...(4), Sv.Pius V., Otec T., Loretánské meditace, Michelangelo, BT,Božské doteky v kosmu, Michelangelo, B.,K nejvyššímu cíli (4), E.Lopourová, E.Dickinsonová J.M.V,Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP (16), Zprávy

Květen: E.Lopourová,V sobotu, TB,Nám,nám,narodil se... (5), E.Dickinsonová, Fra Tom.,Dary Ducha sv.u Panny Marie, Prostřednice milostí, Otec T.,Loretánské meditace (5), B.T.,Božské doteky v kosmu, Michelangelo, B.,K nejvyššímu cíli (5), Michelangelo, J.M.V., Brněnská akademie duch. života ctih.Patrika Kužely OP (17), Emily Dickinsonová,__Zprávy, Nové knihy_

Červen: W.Whitman, TB,Nám, nám, narodil se...(6), E.Dickinsonová, Michelangelo, Otec T.,Loretánské meditace (6), B.,K nejvyššímu cíli (6), J.M.V, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP (17) E.Dickinsonová

Červenec: W.Whitman, TB,Nám, nám, narodil se...(7), Michelangelo, T.,Loretánské meditace (7), B.,K nejvyššímu cíli (7), J.M.V, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP (19), Modlitba k Duchu Svatému.

Srpen: E.Dickinsonová, TB,Nám, nám, narodil se... (8), Eva Lopourová, Otec T.,Loretánské meditace (8), BT,Božské doteky v kosmu (8), B.,nejvyššímu cíli(8), J.M.V.,Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP (20), E.Dickinsonová

Září: Emily Dickinsonová, Královna posvátného růžence (9), B,Nám, nám narodil se... (9), Otec T., BT,Božské doteky v kosmu, E.Lopourová, B.,K nejvyššímu cíli, J.M.V., Brněnská akad.duch. života ctih.Patrika Kužely OP (21), Michelangelo,

Říjen: Volání Růžencové Královny, E.Dickinsonová, TB,Nám, nám narodil se... (10), Michelangelo, Otec T.,Loretánské meditace (10), Božské doteky v kosmu, W.Whitman, K nejvyššímu cíli, J.M.V., Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP (22), E.Dickinsonová

Listopad: Emily Dickinsonová, TB,Nám, nám narodil se...(11), Eva Lopourová, Otec T.,Loretánské meditace (11), BT,Božské doteky v kosmu, B.,K nejvyššímu cíli (11), J.M.V., Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP (23), Emily Dickinsonová, Zprávy

Prosinec: Emily Dickinsonová, TB,Nám, nám narodil se... (12), Michelangelo, Otec T.,Loretánské meditace (12), B.T.,Božské doteky v kosmu, B.,K nejvyššímu cíli (12), Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP (24), Zprávy

Ročník 2002

Leden:

Únor: E.Lopourová,Ty, T.B., Nám, nám, narodil se... (13), E.Lopourová,Pohled, S.Marie, Apoštol rasové snášenlivosti (1), E.Lopourová,Za přátelství, Otec T.,Loretánské meditace (13), E.Lopourová,Láska, B.T.,Božské doteky v kosmu (13), E.Lopourová, Nikdo..., T.B.,Brněnská akademie duch.života ctih.Patrika Kužely OP, E.Lopourová,Hádanka, Sv.Kateřina, O Božím tajemství, Proč se modlím "Buď vůle Tvá"?, Zprávy 

Březen: E.Lopourová, T.B., Nám, nám, narodil se... (14), E.Lopourová, S.Marie, Apoštol rasové snášenlivosti (2), E.Dickinsonová, Otec T.,Loretánské meditace (14), BT, Božské doteky v kosmu (14), E.Dickinsonová, Sv.Kateřina Sienská, Rozjímání, BT, Brněnská akademie duch.života ctih.Patrika Kužely OP (2), Emily Dickinsonová, Zprávy.

Duben: E.Lopourová, T.B., Nám, nám, narodil se... (15), E.Lopourová, Zahrada milého, S.Marie, Apoštol rasové snášenlivosti (3), E.Lopourová, Otec T.,Loretánské meditace (15), E.Lopourová, Zahrada milého, BT,Božské doteky v kosmu (15), E.Lopourová, Brněnská akademie duch.životactih.Patrika Kužely OP (3), E.Lopourová, Zprávy, E.Lopourová.

Květen: E.Dickinsonová, T.B.,Nám, nám, narodil se...(16), E.Dickinsonová, S.Marie, Apoštol rasové snášenlivosti(4), E.Lopourová,Sv.Johanka z Arku, Otec T.,Loretánské meditace (16), E.Dickinsonová, B.T., Božské doteky v kosmu (16), E.Dickinsonová, Brněnská akad.duch.života ctih.Patrika Kužely OP(4), E.Dickinsonová, Zprávy, E.Dickinsonová.

Červen: E.Lopourová, Pavel, T.B.,Nám, nám, narodil se... (17), E.Lopourová, Mojžíš, S.Marie, Apoštol rasové snášenlivosti (5), Sv.Cyril na Středním východě, E.Dickinsonová, Otec T.,Loretánské meditace (17), E.Lopourová, Den, B.T., Božské doteky v kosmu (17), E.Lopourová,Naděje, TB,Brněnská akademie duch.života ctih.PatrikaKužely OP (5), Eva Lopourová, Básník, Zprávy.

Červenec:

Srpen:

Září: E.Dickinsonová, T.B., Nám, nám, narodil se... (19), E.Lopourová, Jan Křtitel, S.Marie, Apoštol rasové snášenlivosti (7), E.Lopourová, Žena ze Samaří, Sv.Cyril na Středním východě, E.Lopourová, Terezie z Lisieux, Otec T.,Loretánské meditace (19), B.T., Božské doteky v kosmu (19), E.Lopourová, Terezie z Lisieux, Brněnská akademie duch.života ctih.Patrika Kužely OP (7), E.Lopourová,Konvertita, Zprávy_

Říjen: E.Lopourová, T.B.,Nám, nám, narodil se...(20), E.Lopourová, Smrt, S.Marie, Apoštol rasové snášenlivosti (8), Otec T.,Loretánské meditace (20), B.T., Božské doteky v kosmu (20), E.Dickinsonová,E.Lopourová,E.Oppeltová, TB,Brněnská akademie duch.života ctih.Patrika Kužely OP (8), E.Dickinsonová, Zprávy, E.Lopourová_

Listopad: T.B.,Nám, nám, narodil se... (21), E.Dickinsonová, S.Marie, Apoštol rasové snášenlivosti (9), E.Dickinsonová, Otec T.,Loretánské meditace (21), E.Dickinsonová, B.T., Božské doteky v kosmu (21), Brněnská akademie duch.života ctih.Patrika Kužely OP_ (9), Zprávy

Prosinec:

Ročník 2003

Leden:

Únor: K.D.L.,Královno posvátného Růžence!, B.,Přesýpací hodiny života (1), S.M., Apoštol rasové snášenlivosti (11), fra J.,Telegraf radostné zvěsti (1), Otec T., Loretánské meditace, J.Gabr.,Věnec růží Matky Boží (1), B.,Božské doteky v kosmu (23), Brněnská Akademie duch.života ctih.Patrika Kužely OP

Březen: E. Dickinsonová, Jsem Nikdo!, Bratr,Proč nevěříš v Boha, Michelangelo, fra J., Telegraf radostné zvěsti, E. Dickinsonová, S.M., Apoštol rasové snášenlivos­ti, E. Dickinsonová, B., Přesýpací hodiny života, E. Dickinsonová Otec T., Loretánskémeditace, Michelangelo, J. G., Věnec růží Matky Boží, B., Božské doteky v kosmu, Brněnská akademie uch. života ct. P?trika Kužely OP, E. Dickinsonová, Zprávy__

Duben: E.Dickinsonová, Bratr,Máš potíže s vírou?, E.Lopourová, Obrácení, Sv.Albert, O pokoře, B.Přesýpací hodiny života, E.Lopourová, Matka Tereza, S.M.,Apoštol rasové snášenlivosti, E.Lopourová, Otec, fra J.,Telegraf radostné zvěsti, Otec T., Loretánské meditace, J.G., B., Božské doteky v kosmu, K.Dachovský,V divadle, Michelangelo, E.Dickinsonová, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely OP, K.Dachovský,Vesmír, E.Lopourová,David, Zprávy__

Květen: J.L.Vašíček,Velikonoční zpověď, Br.,Šedá sukně, bledá líčka, je to pravá katolička?, J.L.Vašíček, Rada básníkova, E.Dickinsonová, Přesýpací hodiny života, Michelangelo, S.M.,Apoštol rasové snášenlivosti, E.Dickinsonová, J.L.Vašíček,Růži, J.Skácel, Sonet místo růže, B.,Božské doteky v kosmu, E.Dickinsonová, T.,Loret,meditace, E.Dickinsonová, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely OP, J.L.Vašíček, Vzpomínka, Zprávy.

Červen:

Červenec: E.Lopourová,Maria, Br.,Proč nevěříš, Tomáši? (4), E.Lopourová,Víra, fra J.Telegraf radostné zvěsti, E.Lopourová, Eucharistie, B.Přesýpací hodiny života, E.Lopourová, Věřím, Pane, Otec T., Loretánské meditace, B.,Božské doteky v kosmu, Ct.Martin z Kochemu, O 77 milostech, V.Mlejnková,O naději, Loretánské meditace,E.Lopourová,Církev, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely OP.

Srpen: E.Dickinsonová, Br.,Proč nevěříš, Tomáši? (5), Co je to rozjímání?, B.,Přesýpací hodiny života, fra J.,Telegraf radostné zvěsti, Otec T., Loretánské meditace, B., Božské doteky v kosmu, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely OP, Zprávy__

Září:

Říjen: A.Blahová,MARIA ROSA MYSTICA, Jsi v Církvi opuštěn?, A.Blahová, Růženec, fra J.,Telegraf radostné zvěsti, A.Blahová, Maria, B.,Přesýpací hodiny života, E.Lopourová, Otec T., Loretánské meditace, E.Lopourová, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely OP, A.Blahová,Pohleď na kříž, E.Lopourová, Modlitba, E.Lopourová, Jsem lotr po pravici, Zprávy_

Listopad: A.Blahová, Vůdce duše, Br.,Nepokračuješ v duchovním životě?, E.Lopourová, fra J.,Telegraf radostné zvěsti, E.Lopourová, B.Božské doteky v kosmu, Otec T., Loretánské meditace, A.Blahová, Radost, E.Dickinsonová,Ráj, Brněnská akademie duchovního života ct.PatrikaKužely OP, E.Dickinsonová_

Prosinec: M.Lesná, Lidské srdce, A.Blahová, Touha, Br.,Nerozumíš si s jinou generací?, fra J.,Telegraf radostné zvěsti, E.Lopourová, Viděl jsem ráj, fra D.G.,Chceš se mnou prožít duchovní cvičen?, E.Dickinsonová, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely OP, E.Dickinsonová, Zprávy

Ročník 2004

Leden-únor:

Březen: Mons.J.Veselý, Sv.Josef, Dopis sv.Josefa, Ruth Hrušková, Dar, Mons.J.Veselý, Invokace ke sv.Josefovi, Prosba ke sv.Josefovi, Rafaela,Vyznání, B.,K nejvyššímu cíli, (1), Eva Lopourová, Na ostrově, Naděje, J.M.Veselý OP, Tajemství Hory sv.Klimenta (1), Brněnská akademie duch.života ctih.Patrika Kužely OP, E.Lopourová, Stopy, Stvořitel, Ladislava Lopraisová,Ruth Hrušková, Hospic sv.Josefa, Přicházíme z dálky a do dálky jdem, 

Duben: E.Lopourová,Víra, Dopis sv Vojtěcha, E.Lopourová,Cela, fra TJ,Charita, Mons.J.Veselý,Velikonoční, B.,K nejvyššímu cíli (2), Mons.J.Veselý,Nebe, Poselství sv.Kateřiny Sienské, Mons.Veselý,Zarůstající pěšinka, J.M.Veselý OP,Tajemství Hory sv.Klimenta (2), Mons.J.Veselý,Nad propastí, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, E.Lopourová,Havrani, Zprávy_

Květen: E.Lopourová, Orel, Dopis sv.Jana Sarkandra, Paul Claudel, Sv.Jan Nepomucký,mučedník, Dopis sv.Jana Nepomuckého, E.Lopourová, Lovec, B.,K nejvyššímu cíli (3), E.Lopourová,Dům, Dopis sv.Zdislavy-Matky našich rodin, E.Lopourová,Mrtví, J.M.Veselý, Tajemství Hory sv.Klimenta (3), Karel Dachovský, Sen, Ruth Hrušková, Mnoho otazníků v tak krátké povídce, Karel Dachovský, Sen, L.Lopraisová, Modlitba, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP,A.Blahová, Aleluja, aleluja!, Zprávy_

Červen: L.Lopraisová, Milovaná, B.,K nejvyššímu cíli, E.Lopourová, Milovat, Ct.Martin z Kochemu, Mše svatá nevadí práci, nýbrž ji podporuje, E.Lopourová, Kříž v poli, E.Lopourová, Anděl, Dopis sv.Petra a Pavla, F.Villon,Balada přísloví, J.M.Veselý,Tajemství Hory sv.Klimenta (4), F.Villon,Balada, Brněnská akademie duch.života ctih.Patrika Kužely OP, L.Lopraisová, Dotek nekonečna, L.Lopraisová, Dotek nekonečna, CESTA DO EVROPY A DLUH MORAVSKÉ METROPOLE_

Červenec: Ed.,Motýl, Dopis sv.Prokopa, Ed.,Bojím se., B.,K nejvyššímu cíli, Ed.,Sděl pravdu,Básníci, Ti,kdo jsou v hrobě, Budoucnost, K svěcení, Poselství patronů Evropy - sv.Cyrila a Metoděje, sv.Benedikta, sv.Brigity, sv.Terezie Benedikty od Kříže, Na staveništi Evropy (2), Ed.,Svěřil se křídlům, Tajemství Hory sv.Klimenta,Brněnská akademie ctih.Patrika Kužely OP, F.Villon, Modlitba k Matce Boží

Srpen-září:

Říjen: Josef Veselý,Invokace, Dopis sv.Ludmily, L.Lopraisová,Andělé, Dopis sv.Václava, Ed.,Být živ, K nejvyššímu cíli (8), Dopis sv.Terezie od Ježíše, J.M.Veselý, Tajemství Hory sv.Klimenta (6), Brněnská akademie ctih.Patrika Kužely OP,

Listopad: Poselství Královny všech svatých, Josef Veselý, Doprovod, Poselství z očistce, Josef Veselý, Jsem služebnice tvá, K nejvyššímu cíli (9), R.Hrušková, Nad hlavou mi přeletěli, Odkaz dvou velikánů, Josef Veselý, Na stejné lodi, Dopis sv.Anežky, L.Lopraisová, Slova, J.Veselý, Chvála slova upřímného, Dopis krále Karla IV., L.Lopraisová, Vlast, Modlitba, J.M.Veselý OP, Tajemství Hory sv.Klimenta 

Prosinec: Sv.Jan od Kříže, Dopis, Neposkvrněné Početí Panny Marie, Michelangelo, Mons.Josef Veselý,Adventní, K nejvyššímu cíli (8), Ruth Hrušková, Bílá zář, J.M.Veselý OP, Tajemství Hory sv.Klimenta (8), Brněnská akademie duch.života ctih.Patrika Kužely OP_

Ročník 2005

Leden: Poselství bílého roucha: bl.Štěpánka Quanzani, sv.Rajmund z Pennafortu, O JEDNOTĚ, sv.Markéta Uherská, bl.Gundisalv, bl.Antonín delle Chiesa, bl.Jindřich Suzo, bl.Markolín z Forli, K nejvyššímu cíli (9) sv.Tomáš Akvinský , bl.Villana de la Botti, bl.Maria Mancini,J.M.Veselý OP, Tajemství hory svatého Klimenta (9), Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely OP 

Únor: Josef Veselý, Popelec, Poselství bílého roucha: Sv.Kateřina dei Ricci, L.Lopraisová, Vločka, bl.Reginald z Orleansu, Ed.,Světlo, J.M.Veselý, Tajemství hory sv.Klimenta (10), E.Lopourová, Vstala jsem, L.Lopraisová,Proměnění, bl.Jordán Saský, J.Veselý, Čekání, O JEDNOTĚ (2), J.Veselý, Návštěva, bl.Mikuláš Paglia, J.Veselý, Po cestách proroků, bl.Bernard Scammaca, E.Lopourová, Jste vyvoleni,sv.Jan z Fiesole, zv.fra Angelico, L.Lopraisová, Tvé oči, fraTJ,STOLETÍ SAM.ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ PROVINCIE 1905-2005, Adriena, Vyznání, K nejvyššímu cíli (10), E.Lopourová, Neboj se, bl.Alvarez z Kordovy, J.Veselý,Slzy, fraB,DUCH INTERNETU, J.Dokulil, Boží muka, bl.Kryštof z Milána, J.Veselý,Pohotovost II, bl.Konstanc Servolo z Fabriana, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely (1), J.Veselý, Pohotovost, Dopis_

Březen: L.Lopraisová, Immanuel I,II, fraTJ,Století samostatné české dominikánské provincie 1905-2005(2), E.Lopourová,Jestliže najdete…, Poselství bílého roucha: bl.Sibillina Biscossi, E.Lopourová,Žízním, K nejvyššímu cíli (11), E.Lopourová,Otázka Bohu, , E.Lopourová,Přímluva, J.M.Veselý,TAJEMSTVÍ HORY SV.KLIMENTA(11), E.Lopourová,Já hledala…, L.Loproisová, Zelený čtvrtek, Velký pátek, E.Lopourová,Pověz mi…, fra B,DUCH INTERNETU (2), Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely O.P. (3), E.Lopourová,Nad pustinou, Dopis, Zprávy

Duben: E.Lopourová, Poselství bílého roucha: Sv.Vincenc Ferrerský, Duch internetu (3), bl.Antonín Pavoni, bl.Antonín Neyrot, bl.Markéta z Castellu, bl.Petr Gonzáles, bl.Klára Gambacorti, sv.Anežka z Montepulciana, J.M.Veselý O.P., Tajemství Hory sv.Klimenta (12), E.Lopourová,Srážení, bl.Bartoloměj Cerveri, bl.Dominik a Řehoř, bl.Hosanna Kosič z Kotoru, , fra B, E.Lopourová,Ticho, sv.Ludvík M.Grignion, sv.Kateřina Sienská, sv.PiusV., Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely O.P.(4), Zprávy

Květen: Století…,Jiří Maria Veselý OP, Bílá kniha, Poselství bílého roucha: Bl.Emilie Bicchieri z Vercell, bl.Albert z Bergama, sv.Antonín Florenstký, bl.Jana Portugalská, bl.Imelda Lambertini,  bl.Jiljí z Vaozela, bl.Ondřej Abellon, bl.Kolumba z Riety, bl.Hyacint M.Cormier, bl.Ondřej Franchi, bl.Maria Bartolomějka, bl.Vilém Arnaldi a druhové, sv.Zdislava,Zprávy_

Červen: E.Lopourová, EUCHARISTIE, TICHO, Poselství bílého roucha: bl.Sadok a druhové, E.Lopourová, Šémá, sv.Petr Veronský, E.Lopourová, Každému stéblu trávy, DUCH INTERNETU (4) bl.Jakub Salamoni, E.Lopourová, Každému stéblu trávy, bl. Diana, Cecílie a Amata, K nejvyššímu cíli (12), bl.Jan Dominici, Event.Lopourová, Umírá z lásky, bl.Štěpán Bandelli, bl.Hosana z Mantovy,?, bl.Innocenc V., J.M.Veselý O.P., Tajemství Hory sv.Klimenta (13), Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely OP(5), E.Lopourová, Duše v modlitbě, Josef Veselý, Odevzdaně, Dopis

Červenec: L.Lopraisová,Jsme jedno, Poselství bílého roucha: Bl.Benedikt XI., E.Lopourová, Lásku velké vody neuhasí,  fraB.,DUCH INTERNETU (5), E.Lopourová, Déšť, sv.Jan Kolínský z Gorkumu, E.Lopourová,Já jsem déšť, J.M.Veselý,Tajemství Hory sv.Klimenta(14), E.Lopourová, Dům, bl.Jakub z Varazze, L.Lopraisová, Rozhovor, bl.Česlav, E.Lopourová, Protiklady, B.,K nejvyššímu cíli (13), E.Lopourová, Simeon, ctih.Bartoloměj de las Casas, Hymnus, bl.Augustin Fangi, E.Lopourová, Svatost měsíce, bl.Jana z Orvieta, E.Lopourová, Sestra, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely OP (6), Eva Lopourová, Ladislava Lopraisová,

Srpen: Poselství bílého roucha: Bl.Jana z Azy, bl.Augustin Kazotič z Lucery, sv.Dominik, K nejvyššímu cíli (14), bl.Jan ze Salerma, Tajemství hory sv.Klimenta (15), , bl.Aimo Taparelli, sv.Hyacint, bl.Manes, bl.Jordán z Pisy, sv.Růžena z Limy, bl.Jakub z Bevagne, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely O.P., Zprávy

Září: Známí a neznámí andělé, Století sam.čs.dominik.provincie (1905-2005) (6), Poselství bílého roucha: bl.Guala z Rogno, bl.Kateřina z Racconigi, bl.Bertrand z Garrigue, B,K nejvyššímu cíli (15), sv.Jan Macias, bl.František Possadas, bl.Marek z Modeny, bl.Dalmác Moner, bl.Vavřinec z Ripafratta, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely OP, E.Lopourová

Říjen: E.Lopourová, Terezie z Lisieux, Poselství bílého roucha: Bl.Dominik Spadafora, bl.Rajmund z Kapuy, Století samostatnosti české provincie 1905-2005 bl.Bartolo Longo, bl.Matouš Carreri, bl.Ambrož Sansedoni, sv.Ludvík Bertrand, K nejvyššímu cíli (16), bl.Jakub z Ulmu, bl.Magdalena Panattieri, bl.Petr Capucci, bl.Petr Jeremiáš, bl.Damián Furcheri, bl.Bartoloměj z Vicenze, bl.Benvenuta Boiani, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely O.P.,

Listopad: Josef Veselý, Dušičková, Poselství bílého roucha: Sv.Martin de Porres, Josef Veselý, Smrt, TAJEMSTVÍ HORY SV.KLIMENTA (16) bl.Simon Balacchi, bl.Ignác,František, Alfonz a druhové mučedníci z Východu, K nejvyššímu cíli (17) bl.Isnard, bl.Jeroným Hermosilla, bl.Petr de Ruffia, bl.Jan Liccio, sv.Albert Veliký, bl.Lucie z Narni, bl.Markéta Savojská, bl.Jakub Benfatti, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely OP 

Prosinec: Josef Veselý, ZNOVUNAROZENÍ, Poselství bílého roucha: Bl.Jan z Vercelli, Století samostatné české dominikánské provincie 1905-2005 (6), E.Lopourová, K nejvyššímu cíli (18), bl.Šebestian Maggi, sv.Tomáš Becket, Sedmero radostí Svaté Panny, fra Mot, Nebojte se globální totality!, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely OP , Zprávy

Ročník 2006

Leden: E.Lopourová,Tkadlec, O jednotě Církve, Nová evangelizace=obnova řádu v Církvi, E.Lopourová,Žízeň, Mistr Eckhart, Zjevení Páně (6.1.), B.,K nejvyššímu cíli (19), Mistr Eckhart, Obrácení sv.Pavla (25.1), fra Mot, Kam zmizela ze světa volná energie? E.Lopourová, Eva, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely (13), Zprávy.

Únor: Památka Panny Marie Lurdské, sv.Petr Damani, O jednotě Církve (dle sv.Cypriána), B.,K nejvyššímu cíli (20),Nová evangelizace=obnova řádu v Církvi (2), Mistr Eckhart: Zamyšlení na 6.úterý, fra Moti, Kam zmizela ze světa volná energie? (2), Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely,.

Březen: O jednotě Církve, Nová evangelizace=obnova řádu v Církvi (3), B.,K nejvyššímu cíli (21), fra Mot, Kam zmizela ze světa volná energie? (3), Růženec obepíná celý vesmír, Plíživé pronikání ducha světa -Transcendentální meditace, Jan Tauler, 5.post.ned., Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely,_E.Lopourová, Dobrodružství, Úmysly modliteb.

Duben: L.Lopraisová, Ježíš, O jednotě, E.Lopourová, Kdy, Nová evangelizace=obnova řádu v Církvi  (4), E.Lopourová, Quasimodo, TOP Profesionál v nejvyšších službách (1), L.Lopraisová, Zelený čtvrtek, Nebojte se psychoelektrického ohrožení, L.Lopraisová, Velký pátek, Růženec obepíná celý vesmír, E.Lopourová, Sliny, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely_

Květen: E.Lopourová,Znamení proměny, O jednotě, L.Lopraisová, Rybáři, Nová evangelizace=obnova řádu v Církvi(3),E.Lopourová,Země, Mistr Eckhart, Kázání, E.Lopourová,Pampelišky, J.Tauler, Kázání, E.Lopourová, Dobrodružství, TOP,Profesionál v nejvyšších službách(2), sv.Beda Venerabilis, Oslava Panny Marie, J.Veselý, Setkání, E.Lopourová, Mezi námi, Brněnská akad. duch.života ct.Patrika Kužely,  J.Veselý, Svatební předsevzetí_

Červen: O jednotě Církve podle sv.Cypriána, Nová evangelizace=obnova řádu v Církvi, Michelangelo, Modlitba, Jan Tauler, Seslání Ducha Svatého, E.Loprasiová, Zapomněla jsem, E.Lopourová, Sedmikráska, Prosila jsem o znamení,Profesionál v nejvyšších službách (3), fra Moti, Růžencové vítězství nad globální totalitou (2), Proč zrovna růženec?Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, E.Lopourová, Můj den je Kristus, Zprávy.

Červenec: O jednotě Církve, E.Lopourová,Vlčí mák, Bodlák, Apoštolský duch sv.Cyrila a Metoděje, Tomáš Štítný, Řeči besední, Edek, sv.Bonaventura,Milostiplná, Nová evangelizace=obnova řádu v Církvi (7), L.Lopraisová, Chvála řádu, Immaculata, E.Lopourová, Javor, Profesionál v nejvyšších službách (4), Maria-Esther, sv.Cyril a Metoděj, Obliba řeholního života, E.Lopourová, Chrpa, Růženec, E.Lopourová, Nejlepší  chvíle, Tulipán, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely,E.Lopourová,

Srpen:

Září: Adam od sv.Viktora, Pozdravení sv.Panny, E.Lopourová, Jablko, O jednotě Církve, E.Lopourová Hruška, Nová evangelizace=obnova řádu v Církvi (8), Edek, Pouto, Ježíš kráčí po moři, Edek, Muka pochybnosti, Tomáš ze Štítného, Řeči Besední(3-5), E.Lopourová, Poezie, Modlitba staré srstky, Švestka, Profesionál v nejvyšších službách (5), E.Lopourová, Pomeranč, Citron, Růženec,obepíná celý vesmír, J.Dokulil, Růženec v čas nepřátelského vpádu, Brněnská akademie duchovního života ct.PatrikaKužely, E.Lopourová, Noci, Adam od sv.Viktora, Zdrávas, Zprávy

Říjen: TOP, Profesionál v nejvyšších službách (7), Nová evangelizace=obnova řádu v Církvi (10), BESEDNÍ ŘEČI podle Tomáše ze Štítného, fra Moti, Nebojte se globální totality! (5), Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely (), O jednotě Církve   

Listopad: TOP, Profesionál v nejvyšších službách (8), Nová evangelizace=obnova řádu v Církvi (11), Brněnskáakad.duch.života ct.Patrika Kužely 

Prosinec: TOP, Profesionál v nejvyšších službách (9), Nebojte se globální totality! (6), Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely 

Ročník 2007

Leden: SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE,TOP, Profesionál v nejvyšších službách (), Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (12). Beseda u pana zpytáka (1), Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely

Únor: P.Kužela, Popelec, J.Deml, Člověk v rouše fialovém, TOP, Profesionál v nejvyšších službách (11), Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (13). Beseda u pana zpytáka (2), Dopis Chestertonovi, fr.Moti, EKOLOGICKÁ SLUŽBA KŘESŤANA, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely)

Březen: K.Orlita,Dlouhé ráno, TOP, Profesionál v nejvyšších službách (12), K.Orlita,Tíha cesty, Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (14), K.Orlita, Spánek, Beseda u pana zpytáka (3), fr.Moti, Ekologická služba křesťana(2), K.Orlita,Svatá ztráta, Ct.Martin z Kochemu, O mši svaté, K.Orlita,Večer s měsícem, M.Černý,Co je liturgie, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely

Duben: E.Lopourová, Vzkříšení, TOP, Profesionál v nejvyšších službách (13), K-Orlita, Pes můj a slunce, O mši svaté podle ct.Martina z Kochemu (12), E.Lopourová, Nebe,  Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (15).Beseda u pana zpytáka (4), Brněnskáakad.duch.života ct.Patrika

Květen: K.Orlita, Velikonoční chvalozpěv, TOP,Profesionál v nejvyšších službách (14), K.Orlita,Západ v květnu, Výklad Mše sv. podle ctih.Martina z Kochemu, K.Orlita, Jarní zahrada, M.Bukovský, S časem stále v zádech, Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (16).Beseda u pana zpytáka (), Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely, M.Bukovský,Edek, K.Orlita. Velikonoce, Jedna holubice.

Červen: TOP, Profesionál v nejvyšších službách (15),Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (17), O mši svaté podle ct.Martinaz Kochemu (4), Beseda u pana zpytáka (6),, Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely

Červenec: K.Orlita,Ježíši, TOP,Profesionál v nejvyšších službách (16), K.Orlita,O noci, Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (18), E.Lopourová, Kdo, Ct.Martin z Kochemu, O mši svaté (5), E.Lopourová,Panenka, Beseda u pana zpytáka (7), E.Lopourová, Květina,fr.Moti,Ekologická služba křesťana (6),  E.Lopourová, Boty, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely, E.Lopourová, Jestli, Místo

Srpen: K.Orlita, Pozdní léto, E.Lopourová, Otázka, TOP, Profesionál v nejvyšších službách (17), E.Lopourová, Bratr, Ct.Martin z Kochem, O mši svaté (6), E.Lopourová, Tam, Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (19-20),  K.Orlita, Irský čas, Beseda u pana zpytáka (8), fr.Moti, Ekologická služba křesťana (7), Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely. 

Září: J.Deml,Pieta, TOP, Profesionál v nejvyšších službách (18), Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (21),Ct.Martin z Kochem, O mši svaté Beseda u pana zpytáka (),, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely, Zprávy_

Říjen: K.Orlita, Podzim za dveřmi,  Modlitba Anděl Páně, Výklad Mše sv.dle ct.Martina z Kochemu (8), K.Orlita,Na hledanou, Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (22), K.Orlita, Slza, O bohoslužbě, fr.Moti, Ekologická služba křesťana (8), Beseda u pana zpytáka (10), Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely,

Listopad: K.Orlita, Podzim, Ct.Martin z Kochem, O mši svaté (8), Z.Řezníček, Devatero zpěvů, K.Orlita, Sobotní listopad, Besední řeči dle Tomáše ze Štítného (23), M.Černý, O Bohoslužbě, E.Lopourová, Čáry, Beseda u pana zpytáka, E.Lopourová, Věrnost, fr.Moti, EKOLOGICKÁ SLUŽBA KŘESŤANA (9), E.Lopourová,Vyznavačka, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely, E.Lopourová,

Prosinec: K.Orlita,Vánoční, Bl.J.Ruysbroeck, Hledat Boha ve všem, E.Lopourová, Pohár, Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (24).Ct.Martin z Kochemu, O mši svaté, Beseda u pana zpytáka, M.Černý, O bohoslužbě (4), E.Lopourová, Dopisy, fr.Moti, EKOLOGICKÁ SLUŽBA KŘESŤANA (10),  Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely, BRNĚNSKÁ DIECÉZE-ŽIVÝORGANISMUS Zprávy_

Ročník 2008

Leden: ZNAMENÍ DOBY, BESEDNÍ ŘEČI podle Tomáše ze Štítného (24). Kristus Pán obnovuje při Mši svaté svůj život. E.Lopourová, Duchový hrad, Trojice, Mistr Eckhart O ODPOUTANOSTI, ZAHLEDĚLA SE DO KRISTOVA KŘÍŽE, T.Merton, Co je kontemplace, a co ne, fr.Moti, EKOLOGICKÁ SLUŽBA KŘESŤANA (7), Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely

Únor: E.Lopourová,Učiň mě, Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (26). E.Lopourová, Otázka, Ct.Martin z Kochemu, Kristus Pán obnovuje při Mši svaté své utrpení, E.Lopourová,MARIE WARDOVÁ, S POCHODNÍ V ZUBECH, E.Lopourová: Zrána, T.Merton,Semena kontemplace, Vsechno, co je svaé, E.Lopourová: Jablko, EKOLOGICKÁ SLUŽBA KŘESŤANA (8), E.Lopourová, Úžas, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely, E.Lopourová,Miluji_ 

Březen: Proč Ježíš obnovuje své utrpení, E.Lopourová: DOPIS OTCI, BESEDNÍ ŘEČI podle Tomáše ze Štítného (27). E.Lopourová: Kalvárie, S POCHODNÍ V ZUBECH (2), Vianney: O VELIKONOČNÍ ZPOVĚDI, Totožnost věcí, Modlitba a objevení sebe, Spojení a rozdělení, fr.Moti: EKOLOGICKÁ SLUŽBA KŘESŤANA (13),  E.Lopourová: Fotograf, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely, E.Lopourová: Vzkříšení

Duben: S POCHODNÍ V ZUBECH, Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (28). Ct.Martin z Kochemu: Kristus Pán obnovuje svou smrt, Samota není oddělení, Jsme jeden člověk, fr.Moti: EKOLOGICKÁ SLUŽBA KŘESŤANA (14), Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Květen: Jan Tauler, Seslání Ducha sv, KOMU SE CHCE NA POUŠŤ, Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (24). E-J.Lopourová,Černý oblak, Ct.Martin z Kochemu, O mši svaté, fr.Moti: EKOLOGICKÁ SLUŽBA KŘESŤANA (15), Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely, E.J.Lopourová, Květina

Červen: MEZI POUTÍ A BLOUDĚNÍM, Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (24), Ct.Martin z Kochem: Jak bývá při mši svaté, E.Lopourová: Básnická pýcha, Pokora proti zoufalství, fr.Moti: EKOLOGICKÁ SLUŽBA KŘESŤANA (16),  Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely

Červenec: MEZI POUTÍ A BLOUDĚNÍM, Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (30), Ct.Martin z Kochem, O mši svaté,fr.Moti, EKOLOGICKÁ SLUŽBA KŘESŤANA (16),  Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely

Srpen:  E.Lopourová: Trychtýř, Ekologická služba křesťana (17), POSELSTVÍ DNEŠNÍ DOBĚ: TAJEMSTVÍ SPÁSY, SETKÁNÍ S BLOUDÍCÍMI, S POCHODNÍ V ZUBECH., E.Lopourová,Měsíc, O ČERVOTOČI BEZBOŽNÉ LIDUMILNOSTI, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely, 

Září: E.Lopourová: Květina, Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (31). E.Lopourová, Zítra, SVĚTLO NA BLUDNÝCH CESTÁCH, Ct.Martin z Kochemu: Jak přesvatá krev Páně, E.Lopourová: Taneční parket, Svoboda a poslušnost, Co je svoboda, Odpoutanost, E.Lopourová: Stromy, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely, E.Lopourová, V jednom.

Říjen: E.Lopourová: MARIA, VZNEŠENOST SVATÉHO RŮŽENCE, BESEDNÍ ŘEČI podle Tomáše ze Štítného (32). Ct.Martin z Kochemu: CO SE DĚJE PŘI MŠI SVATÉ,  Bl.Jan Ruysbroeck: Kázání na 32.neděli, Tomáš Merton: Vnitřní modlitba,  Roztržitost, Dar pochopení, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely

Listopad:  SVĚTLO NA BLUDNÝCH CESTÁCH, Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (24). Ct.Martin z Kochem, O mši svaté,fr.Moti, EKOLOGICKÁ SLUŽBA KŘESŤANA (),  Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely_OP

Prosinec: Volání z betlémských jeslí, E.Lopourová: Církev, L.Lopraisová: Proměna,  Narození v Betlémě, E.Lopourová: Matka Tereza, Každý hledá svou životní hvězdu, E E.Lopourová: Bílé, Besední řeči (33). E.Lopourová: Věci, Ct.Martin z Kochemu: Výklad mše svaté, E.Lopourová: Křesťan, Pokora proti zoufalství, E.Lopourová: Otec, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely, E.Lopourová: Říkáte, E.Lopourová: Měsíc, Zprávy

Ročník 2009

Leden: Chvilka mystického života, E.Lopourová: Zápas, Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (34), E.Lopourová: Prorok, Evangelium podle mého gusta, Ukázala se milost…,  Teologie zjevení, E.Lopourová: Bůžci, Noc smyslů, E.Lopourová: Stín, Cesta pustinou, E.Lopourová: Na útěku, Nesprávný plamen, Zřeknutí, Vnitřní opuštěnost, Jak se dělíme o plody kontemplace, Ct.Martin z Kochemu, O mši svaté, Jak se bránit přehnané aktivitě, Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, mučedníka osvětimského

Únor: CHVILKA MYSTICKÉHO ŽIVOTA (2), BESEDNÍ ŘEČI podle Tomáše ze Štítného (35), Popeleční středa, Jan Tauler, Evangelium podle mého gusta, Pavlík: Obraz Božího sebesdílení, Ctih.Martin z Kochemu: O MŠI SVATÉ, Neděle, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely,  Zprávy

Březen: Na stole chléb, CHVILKA MYSTICKÉHO ŽIVOTA (3), Ct.Martin z Kochemu, O mši svaté, Evangelium podle mého gusta, Křížová cesta podle sv. Tomáše, Ryzí láska, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely, Vanutí Ducha v Církvi, Kdo je svatý Egidius

Duben: LadyL: Kam vlastně, Evropa s Kristem nebo bez Krista?, Chvilka mystického života (4), E.Lopourová: Prorok,  Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (36), Zápas, Melchisedech, Ct.Martin z Kochemu: O mši svaté, E.Lopourová: Bílá sobota, Evangelium podle mého gusta(4), Slunce, Všechno jemnější, Ráj, Písmo, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimi, Modlitba, Zprávy

Květen: E.Lopourová: Rada, Dopis svatého Egidia,  Hledání,  Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (37), Chvilka mystického života (5), Evangelium podle mého gusta (5), Jan Tauler: Vigilie, Ct.Martin z Kochemu, E.Lopourová: Ovečka, E.Lopourová: Tak, Ct.Martin z Kochemu: O mši svaté, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimi,  Zprávy

Červen: J.E.Lopourová: Setkání, Dvojí zrada, Chvilka mystického života (6), Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (38), Evangelium podle mého gusta (6), J.E.Lopourová: Jsi chléb, Ct.Martin z Kochemu:  O mši svaté, V plameni, Báseň, Tauler: Seslání Ducha Svatého, J.E.Lopourová: Jestli, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimi, Zprávy

Červenec: CHVILKA MYSTICKÉHO ŽIVOTA /7), Ct.Martin z Kochemu: O MŠI SVATÉ, Svatá Brigito, vypros, J.E.Lopourová: Život, Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (39), Evangelium podle mého gusta (7), J.E.Lopourová: Bůžci, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely 0P, křesťanského mučedníka z Osvětimi

Srpen: CHVILKA MYSTICKÉHO ŽIVOTA (8), J.E.Lopourová: Eucharistie, Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (40), Evangelium podle mého gusta (8), Ct.Martin z Kochemu: O mši svaté, VL,Z mého života, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimi, J.E.Lopourová: Na útěku, Za stěrač tvého vozu, Rozjařenost je niterná

Září: Maria, Chvilka mystického života (9), BESEDNÍ ŘEČI podle Tomáše ze Štítného (41), Evangelium podle mého gusta (9), Ct.Martin z Kochemu: O mši svaté, Tauler: Kázání, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely,

Říjen: J.E.Lopourová: Hledání, Chvilka mystického života (10), J.E.Lopourová: Mezi námi, Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (42), Domluví se křesťan s muslimem, J.E.Lopourová: Víra, Evangelium podle mého gusta (10), Ct.Martin z Kochemu: O mši svaté, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimi OP

Listopad: J.E.Lopourová: FARÁŘ ARSKÝ, Chvilka mystického života (11), J.E.Lopourová,Banální slova, Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (43), J.E.Lopourová: Na počátku, Trhliny, Evangelium podle mého gusta (11), J.E.Lopourová: Příběh, Ct.Martin z Kochemu: O mši svaté, J.E.Lopourová: Není, Společenství, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimï OP

Prosinec: Chvilka mystického života (12), Besední řeči podle Tomáše ze Štítného (44), Evangelium podle mého gusta (12), Jan Tauler: Blahoslavené oči, Ct.Martin z Kochemu, O mši svaté, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimi,Zprávy

Ročník 2010

Leden: Snoubenka Kristova kříže, Chvilka mystického života (13), Pošetilost a kříž mocných, O královské cestě svatého kříže, Není růže bez trní, O Kristově oběti na kříži a sebeodevzdání, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimi,Zprávy

Únor: Chvilka mystického života (14), Agonie a extáze sv. Kateřiny z Ricci, O tom, že máme zapírat sami sebe, Podivuhodná cesta bl. Villany, Rozjímání o smrti, Dokonalá duchovní zbroj, O nízkém oceňování sebe, Brněnská akademie duch.života ct. Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimi,Zprávy

Březen: Fra Angelico: Kdo slouží Kristu, O podivuhodných účincích Boží lásky, Chvilka mystického života (15), Počestně žít, učit se, O poslušnosti pokorného podřízeného, Jak se vytrhnout z všednosti, Brněnská akademie duch.života ct. Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimi,Zprávy

Duben: Velká příležitost pro muslima, Chvilka mystického života (16), Vůně Montepulciana, Negramotná učitelka, Brněnská akademie duch.života ct. Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimi,Zprávy

Květen: Od pekelné brány k slávě,  Chvilka mystického života (16), Profesor dobrého příkladu, Matka našich rodin, Brněnská akademie duch.života ct. Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimi,Zprávy

Červen: Za tichem, Kajícné mlčení kazatele, Kristus, Já matka, Kempenský: Jak se sluší vzývat Boha, J.E.Lopourová: Ve škole, Chvilka mystického života (17), Potracení – zatracení, Věčně opětovaná láska, Konec, Kempenský: ˇ6e zbožná duše, Miluji tě, Proměňuji se stále, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimi, J.E.Lopourová: Heřmánek

Červenec: Aréna pro atleta, Zastavil se čas, Chvilka mystického života (18), Odolej, Česlave, Vyšívaná lilie, Na kose ostří, Brněnská akademie duch.života ct. Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimi

Srpen: Naplnit maminčin sen, Stromy v ráji, Zůstaň tu, ať mohu dál, Maya, Růžová vůně Kristova, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimi

Září: Druhý Dominik, Jak získáme pokoj, Chvilka mystického života (19), Osel duchovním vůdcem, O skutcích konaných z lásky, Brněnská akademie duch.života ct. Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimi

Říjen: J.E.Lopourová: Obrana jablka, Posel dobrého Boha, Blažená Alžběta, J.E.Lopourová: Papír, Brněnská akademie duch.života ct. Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimi

Listopad: Martin od lásky, Pomýlený císař, Biskup Škrpál, Chvilka mystického života (20), Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimi

Prosinec: Sv. Bonaventura: Chvály panenské Máti, Chvilka mystického života (20), Jak máš Bohu obětovat mši svatou, J.E.Lopourová: Společenství, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely, křesťanského mučedníka z Osvětimi

Ročník 2011

Leden: J.E.Lopourová: Není, Kempenský: O tom, že musíme, Kdo je Cormier, Co je Bůh, O tom, že je třeba ukrývat, Pastýř nebo stavitel, OD ZÁKONA K MILOSTI, Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely. J.E.Lopourová: Trhliny, Zprávy.

Únor: Snesly se mlhy na krajinu, Andaluský pes Páně, Bl. Cormier (2), Dokonalá duchovní zbroj, Počestně žít, učit se a učit, Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely.

Březen: Jan Prachař: Svatý Josefe, oroduj za nás, Pole pokryl bílý plášť,Deml: Ježíši, Bože,  OBSAHUJE BIBLE NĚJAKÉ NEPRAVDY?, Bl.Hyacint Maria Cormier OP (3), Jan Prachař: K večeru, Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely OP

Duben: Živý maják, ŠATY NEDĚLAJÍ ČLOVĚKA, OD POSLEDNÍHO PASTÝŘE K PRVNÍMU, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Květen: Zahradníček: Ruce Mariiny, Požehnaná všednost, Veselý: A proto zpívám, Bohoslužbou ke kralování, Prachař: Zasvítává, Timete Deum, Veselý: Aleluja, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Červen: Ve služvách Královny, Prachař: Příslib večera, Lesk a bída renezance, Prachař: básně, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Červenec: Obsahují evangelia nepravdy, Bl. Cormier (4), Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Srpen: Slepí chodí světem, Sledovat dítě+, Raději kříž, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Září: Každých pět minut je na světě zabit člověk proto, že je křesťan, Patří Václavův úděl, Lopourová: Za Prahou, Tři čtvrtiny lidí zabitých, Zprávy britských služeb, Mlčení západu, Neodporují si evangelia mezi sebou?, Kdo je bl.Hyacint Maria Cormier OP (5), Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, mučedníka z Osvětimi

Říjen: Kéž se tak ke mně sklání, Skleněné kázání,. V zajetí Quattrocenta. Nejskrytější tajemství, , Brněnská akademieduch.života ct.Patrika Kužely_

Listopad: LIST PŘÁTELŮM KŘÍŽE, Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, mučedníka z OsvětimiZprávy__

Prosinec: Jediný Syn Panny Marie, T.Merton, Požehnaná Panna, Jan Prachař, Básně, A přece je a zůstává Pannou,  Merton, Píseň pro naši Paní, Modlíš se k Lanně Marii? Merton, Kána Brněnská akademie duch.život                   ct.Patrika Kužely

Ročník 2012

Leden: Tajemství Mariino, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Únor: Ty se modlíš a proč, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Březen: Dominikův třetí řád

Duben: Sv. Grignion: O pravé oddanosti, První a druhý s třetím, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Květen:  O Pravé oddanosti (2), Malý: „Kanonizace“ Havla, Malé ohlédnutí, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Červen: O Pravé oddanosti (3), Hledání, Brnkačka, O 77 milostech, Korondárium, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Červenec: Utíkáme se pod ochranu tvou, Patnáct modliteb, Podoba Madony, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Srpen: Tylová: Stopy k poslušnosti, O pravé oddanosti (4), Láska k Písmu, Tylová: básně, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Září: O pravé oddanosti (6), Tylová: Růžencové oběžnice, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Říjen: Prachař: Anděl, O pravé oddanosti (7), Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Listopad: O pravé oddanosti (8), Slavnost Krista Krále, Co nám přivezl sv. Martin, Pevný bod, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Prosinec: Tylová: Vánoční meditace, O pravé oddanosti (9), Cyrilometodějská Mariánská úcta, Tylová: Návštěva Betléma, Známá neznámá Tylová, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Ročník 2013

Leden: Sv. Tomáš, Apoštolský duch, Lopourová: Malíř, Apoštolát a kontemplaceŽivot z víry, Lopourová: Honička, Buddhismus co je, Pohanské pozůstatky, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Únor: Obliba řeholního života, Tylová: Kamenné ozvěny, Pevnost v zásadách, Tylová: Živá voda, Výklad modlitby Páně (1), Jak sv. Konstantin mluvil, Tylová: v babylonském zajetí, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Březen: Chceš být dalším Kristem (1), Co nejvíc rozčiluje, Kroupa: Pozdrav od otce, Kristus včera a dnes, Kroupa: Křížová cesta, Moudrost sv. Konstantina, Jak sv. Konstantin argumentoval, Metodějova ochota, Výklad modlitby Páně (2), Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Duben: Chceš být dalším Kristem (2), Život vyplněný obětí, Jedině láska sjednocuje, Výklad modlitby Páně (3), Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kuželyv

Květen: Chceš být dalším Kristem (3), Kříž ve světě, Svatý Konstantin, Výklad modlitby Páně (4), Cyrilometodějská víra, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Červen: Chceš být dalším Kristem (4), Duch služby u sv. Metoděje, Důvěra v Boží prozřetelnost, Charisma a lidské úsilí, Výklad modlitby Páně (5), Kdo jsou oběti komunismu, Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Červenec: Rosa mystica, Chceš být dalším Kristem (5), Čekám na tebe u tebe, Skromnost patronů Evropy, Modlitba a práce, Výklad modlitby Páně (6), Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Srpen: Chceš být dalším Kristem (6), Nemusíš být žádný superman, Opuštěnost nového Krista, Metodějova statečnost, Výklad modlitby Páně (7), Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Září: Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely

Říjen: Pavel Kroupa, Matce radosti, T.J., Poslání nového Krista ve světě, T.Merton – J.E.Lopourová, Večer navštívení, T.J., Být synem ženy podle míry kosmu, Propojení spoluvykupitelů lidstva, T.B.,Modlitba sv.Cyrila, T.J., Pavel Kroupa,Moje oběť na kříži, Brněnská Akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka - Mystika lásky,  Pane, Zprávy

Listopad: Merton-Lopourová, Posel, TJ,Zrození dalšího Krista, Z.Řezníček,U kamen, TJ,Tvoje oběť nového Krista, Z.Řezníček, Javor v podzimu. TB,Cyrilometodějská úcta, TJ,Nový Kristus uprostřed světa, Z.Řezníček,Slova mlčení, Poslání nového Krista v pozem.poměrech, Atraktivnost a suverenita nového Krista, Tvůj nezastupitelný úkol při spáse lidstva, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely, Zprávy, P.Kroupa, Sv.Alžbětě Uherské,. Kristu Králi

Prosinec: P.Kroupa, Matce Neposkvrněné, B,Proč očekáváme nového Krista, P.Kroupa, Svatému Josefovi v adventu, Zrození nového Krista, T.Merton-J.E.Lopourová, Advent, Podávat pravdu v lásce,T.Merton-J.E.Lopourová, Útěk do Egypta, Úcta k životu, TB, Buď dokonalý..., Láska k Písmu svatému, Místo nového Krista, Dvojí Láska Mého Srdce, Hudba tvého srdce, Brněnská akad. duchovního života ct.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka - Mystika lásky, Zprávy

Ročník 2014

Leden: A.Opasek, Bůh je Krása, Živé poznání Boha, J.Skácel, Pomluva, Mystika Krásy, Následování a napodobování, A.Blahová, Příklady svatých, Zrození krásy, J.Zahradníček, Bída Nového prostoru, P.Kroupa, Brněnská Akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka, J.J,Vícha, Zprávy_

Únor: Vášnivé usilování o krásný prožitek, B.,Bratr a otec, TB,Krása stvoření, Hranice poslušnosti, Přirozenost působení krásy, Hlásat Ježíše Ukřižovaného, Milosrdná láska Ježíše, Panna Maria Lurdská, Společenský ráz křesťanství, Brněnská akademie duchuchovního života ct.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka - Mystika lásky, JJ.Vícha, Bolest, Zprávy__

Březen: V.Tylová, Zvěstování, TB,Přirozená A nadpřirozená krása člověka, Z.Řezníček  Ojíněná snítka, B.,důvěrná mod,LITBA, J.E.Lopourová,Temnota, TB,Nadpřirozená krása člověka, Z.Řezníček, Modřínová větévka, TB, Povaha vášní v prožívání krásy,J.E.Lopourová,Smrt, TB,Růst v kráse, J.E.Lopourová,, Ráno,B,Proč nejste raději mezi těmi svými?, P.Kroupa, Postní, Z.Řezníček, Známý akord, P.Kroupa,Almužna Králi, B,Strašná osamělost, Brněnská Akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka - Mystika lásky, J.E.Lopourová, Věčnost,J.J.Vícha,Víno Zprávy

Duben: V.Smutný, TB,Krása a umění,  Jana E.Lopourová,Počítadlo, TB,V čem spočívá umění?, Ladislav Flek, Stíny, M.Řezníček,Zpěv na novou Evropu, B,Nesnesitelnost lidských mindráků, P.Kroupa, Svaté Kateřině Sienské, B,Běh o cenu, P.Kroupa, Svaté Zitě, TB,Řád krásy, B,Podat vás jako oběť Bohu milou, Brněnská Akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka - Mystika lásky, J.J.Vícha,Ofm, Spí, Zprávy_

Květen: P.Kroupa,Matce Církve,B,.Cítit s Církví, TB,Jak rozumět čisté kráse BOŽÍ,P.Kroupa,Panně Marii Fatimské, B,.Moderní svátky?, J.E.Lopourová,Dluhy, B,Krása připodobňuje obraz k původci obrazu, J.E.Lopourová,Před druhým příchodem, B,Úchvatná přitažlivost krásy, B,Ježíšova agónie, J.E.Lopourová,Na ulici, B,Být dalším Kristem, J.E.Lopourová,Prorok dne, B,On to Pán Bůh nějak zařídí, J.J.Vícha,Pláč, Brněnská Akad.duch.života ct.Patrika Kužely, osvětim. mučedníka,

Červen: P.Kroupa,Tentýž, TB,Působení umění, P.Kroupa,Je později,. B,Duch svatý vás vyučí veškeré pravdě, TB,Vzdělání a vkus, J.E.Lopourová, Stisk, tb,Vnitřní skladba krásného zážitku, Touha po prožívání čisté krásy, prožívání ryzí Krásy Boží, B,My, hříšníci..., B,Mystické názvosloví, Brněnská Akad. duch.o života ct.Patrika Kužely, osvětim.mučedníka - Mystika lásky

Červenec: TB,Moje ego musí ustoupit, J.E.Lopourová,TB,Ptáte se, Krása nade všechno, B,Celá jsi krásná,Maria, J.E.Lopourová,Ikona, TB,Tajemná vůně, J.E.Lopourová,Před druhým příchodem,B,Žije ve mně nový Kristus, L.Flek,Múza, TB,Záliba v kráse, B, Ježíš se v nás modlí, Matta el-Meskin,Ježíš se účastní tvé modlitby, B,Současní Jidáši, Matta el-Meskin,Modlitba je mocnější než hřích, J.J.Vícha OFmcap,Píseň o růži, P.Kroupa,Svaté Markétě,Brněnská Akademie duch.života ct.Patrika Kužely, osvětim.mučedníka - Mystika lásky, Zprávy

Srpen: J.Zahradníček,MariaPanno,TB,Růst záliby, B,Pokoj duše, Z.Řezníček, TB,Neužitečnost, B.Budoucnost nové doby, P.Kroupa,Svaté Kláře, B,Různosti a spory, P.Kroupa,Svět hříchu, atta el-Meskin,Jak v modlitbě.. Z.Řezníček,.,P.Kroupa,Svatému Štěpánovi,   Brněnská Akad.duch.životact.Patrika Kužely,osvětim. mučedníka, J.J.,Vícha,Odpusť

Září: TJ,Krása Božího vedení, Jan Zahradníček,Michael, Matta el-Meskin,Modlitba a čas, TB,Jasnozřivost intuice krásy, Zdeněk Řezníček, Uvítání, B,konec diktatury lidských práv, J.E.Lopourová,Věčnost, B,V Ježíši směřujeme k jednotě, P.Kroupa,Víra, TB,Krása A umění Božích přátel,Pavel Kroupa,Dej Pane Sílu,B,Hle, posílám vás, P.Kroupa,Svaté Liobě, Matta el-Meskin,Modlitba společenství, sjednocení s Pánem, Brněnská Akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka - Mystika lásky, J.J.Vícha OFMCap,Tvé ruce,. Zprávy 

Říjen: P.Kroupa, Bože milostivý,TB,Krásný obraz svaté Terezie, Otevřenost k prožívání krásy, J.J.Vícha OFMcap, Balada říjnová,BT,Bojovníci o krásu, Pilíře prožívání čisté krásy, P.Kroupa,Panně Marii V Neapoli, Proměny intuice v oslavě krásy, P.Kroupa,Svaté Sabině,J.E.Lopourová,Věčnost, Brněnská Akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka - Mystika lásky, J.J.Vícha,,Stesk, Zprávy__

Listopad: P.Kroupa,Králi vesmíru, TB,Po nejkrásnější cestě, Rostoucí krása modlitby, P.Kroupa,Sv.Kateřině, Nepomíjivost záliby v prožívání krásy, Proměny umění,B,Spasen jakoby ohněm, P.Kroupa, Nevděk,. B,Jen pro ten dnešní den, B,Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, Brněnská Akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka - Mystika lásky, Z.Řezníček,Nemocná dívka, Jsem tkadlec samotář, JJVícha Ofm,

Prosinec: P.Kroupa,Advent,. TB,Vyjdi  ze země své,P.Kroupa,Svaté Eulalii,TB,Trvalost krásného prožitku,J.E.Lopourová,.Dopis svíce temnotě,T,Co se děje v umění, J.E.Lopourová,Prvosenka,  Brněnská Akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka - Mystika lásky, P.Kroupa, Panně neposkvrněné

Ročník  2015

Leden: P.Kroupa,Spasiteli, Matta el-Meskin,Modlitba a čas, TB,Mystika umění, Matta el-Meskin, Modlitba, výměna lásky s Bohem, Znázornění vlastností čisté Krásy, Matta el-Meskin,Modlitba, úkon poslušnosti, Modlitba, škola poslušnosti, Modlitba, P.Kroupa,Sv.Anežce, Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka, P.Kroupa, Naděje, 

Únor:  P.Kroupa,Varhany,Matta el-Meskin,Modlitba, Vyhledávat sám sebe znesvěcuje modlitbu, TB,Zkoušky krásy, J.E.Lopourová,Bohyně tolerance, B,Skryté nebezpečí pýchy, TB,Vítězství krásné záliby. Bůh využívá modlitby,  Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka, P.Kroupa, Sv.Agátě, Je smutno,   

Březen: Společenství s Kristem a sdílení utrpení, O,.Kroupa, Potřeba postu, TB, Láska krásně spojuje a připodobňuje, Ukřižovanému, Vítězství Kříže, Lopourová, Variace na šípek,  TB, Odkud pocházejí problémy, Setkání na poušti, Matta el Maskin, Modlitba za druhé je zodpovědnost, Lopourová, Popelka, Svatý Silván z Athosu O duchovním boji  I., Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka, P.Kužely OP

Duben: Křížová cesta krásné záliby, P.Kroupa,Emauzy, TB, Žádný průšvih nemusí být zkáza,  P.Kroupa, Slova, Serafim Sarovský, O bdělosti, Svatý Silván Z Athosu, O duchovním boji II,  Vých§bratři, Čistota Srdce A Zření Boha, Svatý Efrém Syrský - Nisibiské zpěvy, Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka, P.Kužely OP

Květen: P.Kroupa, Svaté Zdislavě, Matka čisté krásy, Matka čisté krásy – ideál a realita, Maria a Duch čisté krásy, Průšvihem ke slávě Kristově, Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka, P.Kroupa, Svaté Janě,

Červen: P.Kroupa, Srdci Ježíšovu, TB, Duch Sv.vás vyučí, Sv.Silván z Athosu, O duchovním boji, TB,Nemoc není k životu?, Jak pracuje záludnost rozumu, Pád do průšvihu, Svatý Efrém Syrský - Nisibiské zpěvy, Brněnská akademie duch. života ct.Patrika Kužely, P.Kroupa, Sv.Ladislavovi, Zprávy_______________________

Červenec: P.Kroupa,Karmel, TB, Život v průšvihu, Objev svůj slabý článek, Svatý Silván Z Athosu, O duchovním boji, Ovládni svůj slabý článek, , Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, mučedníka osvětimského, .Kroupa, Vlast Boží

Srpen: TB, Ježíš přišel také kvůli sexu, P.Kroupa, Světská touha, Svatý Silván z Athosu. Veliké naučení,  Kroupa, Žebračka v Budapešti, TB,Původní plán lidské sexuality, Sv.Silván z Athosu, Adamův pláč, Serafim Sarovský - Proti zbytečné starosti, P,Kroupa,Panně Marii Ostřihomské, Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely, mučedníka osvětimského,Moje Srdce a láska k nepřátelům,

Září: P.Kroupa,Svaté Rozálii, TB,Jak Ježíš zachází se sexem, P.Kroupa,Vlaky, Svatý Izák Syrský, Ziskem je pokora, TB,Přes nabídku sexu chceme lásku, Ztráta smyslu pro tajemství sexu, Perfektní naplnění sexu, Sv.Silván z Athosu,Adam,Brněnská  Akademie  duchovního  života ct.Patrika Kužely, P.Kroupa, Bolestné Panně Marii

Říjen: P.Kroupa,Růženec, Matta el-Meskin, Čisté klanění duchovních bytostí, TB,Osvobození lásky a sexu, Izák Syrský O pravém pokoji, TB,Jak se zduchovňuje sex, Jan Kassián,Jak se má mnich, TB,Tvrdé podmínky Božího dětství, Brněnská akademie duc. života ct.Patrika Kužely OP

Listopad: P.Kroupa,U lavičky, TB,Opětovné upadání do průšvihu,P.Kroupa,Svaté Cecílii, TB,Vyváznutí z průšvihu, Oběť notorického průšviháře, Boží spása nebo sobectví, Brněnská akademie duch. života ct.Patrika Kužely OP, osvětim.mučedníka, P.Kroupa, Velebím Tě Pane

Prosinec: P.Kroupa,Blahoslavené Anděle, Serafim SarovskýTB,Zkratky ke štěstí, O duševním pokoji, P.Kroupa,Svaté Bibianě, TB,Požehnání děravých kapes, P.Kroupa,Svaté Otilii, TB,Poutník bez rodiny, P.Kroupa,Svatému Tomáši Becketovi

Ročník 2016

Leden: P.Kroupa,Matka Boží, J.Brdíčko,Nadechnout se bílé, K.Bochořák,Litanie ke sv.Tomáši, P.Kroupa,Mít čas, P.Kroupa,Proměnění, TB,Společně proti světovládě nové doby, Jak čelit vládě nové doby, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely- Se sv.Janem Pavlem kolem světa, P.Kroupa,Knězi Ludvíkovi,

Únor: J.Brdíčko,Nadechnout se bílé(2), J.Kasián,O duchu smilství, P.Kroupa, TB,Kolaborace se světovládou nové doby, Místo rezignace čelit světovládě nové doby, Brněnská akademie duch. života ctih.Patrika Kužely, K 25-tiletému výročí vydání encykliky Centesimus annus

Březen: J.J.VáchaOfm, Bolest, J.Brdíčko,Nadechnout se bílé, L.Bloy, O bolesti, J.J.VáchaOfm,Boží muka, P.Kroupa, Pět ran Kristových, P.Kroupa,Sv.Kateřině, Báječné Balbíně, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, K 25-tiletému výročí vydání encykliky CENTESIMUS ANNUS, Zprávy, P.Kroupa,,Pán

Duben: J.J.Vícha,Krajina milost,J.Brdíčko,Nadechnout se bílé, P.Kroupa,Modlitební kniha, J.J.Vícha,Tiší, Izák Syrský, O mlčení, J.J.Vícha,.Pokojní, P.Kroupa, Jsi Vzkříšení, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, 25. výročí vydání enc.Centesimus annus

Květen: J.Brdíčko,Nadechnout se bílé, P.Kroupa,Trojice Boží,Izák Syrský, Modlitby, P.Kroupa, Ztišení,.Brněnská akad.duch.života ctih.Patrika Kužely: T.Bahounek OP,K 25. výročí vydání enc.Centesimus annus, P.Kroupa, Cirkus, J.Dokulil,Jak pohnout těžkým sanem,

Červen: Východní bratři, Dílo svatých, J.Brdíčko,Nadechnout se bílé,  Matta el-Meskin, Modlitba, J.Zahradníček,Samovazba, Izák Syrský,Pokora, Brněnská akademie duch.života ctih.Patrika Kužely OP,,K 25.výročí vydání Centesimus annus, Z.Řezníček, Zpěv na novou Evropu, J.Zahradníček, Procházka po cele, Plody pokání,

Červenec: Z.Řezníček,Známý akord, Jan Dokulil, Přede žní,Izák Syrský Pokora, J.Zahradníček, Píseň cizincova, Matta el-Meskin,Tělesná askeze a horlivost ducha,Zd.Řezníček, Pane, zkroť žádost očí mých, Brněnská aka.duch. života ctih.Patrika Kužely- T.Bahounek OP, 25.výročí Centesimus annus, J.Zahradníček,Slunce v cele, Ať si říkají, B.,O duchovní lenosti,_S očima otevřenýma

Srpen: J.Zahradníček,Neklid, J.Brdíčko,Nadechnout se bílé (8), Kněží v žalářích, Izák Syrský, Škola modlitby,  Vyznání, Slunce v cele, Brněnská akademie duch.života ctih.Patrika Kužely, T.Bahounek OP,K 25. výročí vydání enc. Centesimus annus, F.Schildberger, Písnička

Září: Z.Řezníček,Uvítání, J.Brdíčko,Nadechnout se bílé, F.Schildberger, Spokojen..., Svoboda, Legenda, Útočiště, Definice. Izák Syrský,Vnější stránka modlitby, B.,Vyprázdnění všedního dne, J.Zahradníček,Zůstaň s námi, B.,Ztracené pohoršení křížem, J.Zahradníček, Nástup, Dům strach, Brněnská akad. duch. života ctih.Patrika Kužely OP, T.Bahounek OP,,K 25. výročí vydání enc.Centesimus annus

Říjen: F.Schildberger,Maska, B.,Omyl a neštěstí,  Izák Syrský, Láska k Bohu a k bližnímu, Ovce, Z.Řeztníček, Jsem tkadlec samotář, B.,Osvobozující stárnutí, Schildberger, Bdění, Brněnská akad. duch.života ct.Patrika Kužely, osvětim. mučedníka, 25. výročí vydání enc. Centesimus annus

Listopad: J.Zahradníček,Otázky, I.Syrský, Mlčení, Odpověď nevyřčená, B.Jeden za všechny, všichni za jednoho, PS,Očistec, B, Touha po svatosti, S.Sarovský, O askezi, I.Syrský, Dokonalý vzestup..., J.Kasian, Jak se zříkat světa, S.Sarovský, Z.Řezníček, Prosba, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely, mučedníka osvětimského, T.Bahounek OP, 25. výročí vydání encykliky Centesimus annus, J.Zahradníček, Procházka po cele, Slova,. slova, slova... ,

Prosinec: Izák Syrský, Tajemství, J.Zahradníček, Maria, B.,Stíny naší víry, J.Zahradníček, Co zpíval kos..., Izák, Noční modlitba, Zahradníček Dům strach, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely- K 25. výročí vydání encykliky Centesimus annus.

Ročník 2017

Leden: J.Dokulil, Rok za rokem, Lednové impromptu, Konečný cíl tvorů, Martin K.,O podstatě oběti Mše svaté, J.J.Vícha OfmC, Tříkrálová, B.,Hranice přirozenosti, Kassian, Léky na osm základních neřestí. J.Zahradníček, Zpěv nedokončený, Serafim Sarovský,Péče o duši, Vých.bratři, Poznání Boha, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP 

Únor: J.Zahradníček, Nástup,  Martin K., Oběť Ježíše Krista, J.J.Vícha. Lační, Tertullian, Křesťané nectí pohanské bohy, J.J.Vícha, Popelec, B., O naší porušené přirozenosti, J.J.Vícha, Trpící, J.Cassian, Léky na osm základních neřestí (2), J.Zahradníček, Nářek těla, B, Proč věrnost? J.J.Vícha,Milosrdní, Slzy Izáka Syrského, J.Zahradníček, Povzbuzení, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely,Z.Řezníček,

Březen: J.Dokulil, Ó, lidský živote, B., Proč si ošklivit smrtelný hřích, J.J.Vícha, Getsemany, A., O neustávajících mukách v pekle, Jan Kassian, Léky na osm základních neřestí (3), J.Dokulil, Žízeň, Martin K., O tajemství oběti Mše Svaté, J.J.Vícha, Čistí, Tertullian, Nevěřte ohavnostem, ze kterých jsou křesťané obviňováni, J.J.Vícha, Oči Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP,  Jehnědy

Duben: J.Dokulil,Fialky, Vzkříšení, Tertullian, Apolog., J.Dokulil,Vesna, O nepřipravené smrti, J.Kassian,Léky na základní neřestíi Jan Tauler.Kázání, Martin K., O 77 milostech mše sv.   Brněnská akademie duchovního života ctihodného Patrika Kužely OP, J.Deml,,Pieta

Květen: Jan Dokulil, Věčná lampa, Východní bratři, Vnitřní modlitba, Jan Zahradníček, Příchod jara, O škodlivosti všedního hříchu , J.Dokulil, Narození Svatého Jana Nepomuckého, Modlitba k svatému Janu Nepomuckému, J.Kassian, Léky Na Osm Základních Neřestí (5), J.J. Vícha, Pastýřka květů, J.Deml, Proč bychom se netěšili, Martin K., O nejpřednějším knězi při Mši svaté, J.J.Vícha, Velikonoce, O.Sova, Svítání na západě, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP

Červen: Jan Dokulil, Ranní angelus, Jan Tauler Seslání Ducha Sv., J.J.Vícha OfmCap,, Letnice, Jak nebezpečný je stav vlažných lidí, J.J.Vícha OfmCap, Lkající,sv.Jan Kassian,Léky na osm základních neřestí (6), J.Zahradníček, Duše, Marttin K.,Jak vzácný dar se obětuje při Mši Svaté , J.J.Vícha OfmCap, Duha, Serafim Sarovský, Jak si uchovat vnitřní pokoj, Ochrana srdce, Pokušení, O.Březina, Víno silných, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka , O vznešenosti Božské Lásky, J.Dokulil, Kde na zemi,

Červenec: J.Dokulil,Sen,Tertullian, Je jeden Bůh, JJ.Vícha Ofmcap, U studny v Samaří, O pokorném sebepoznání. J.Dokulil, Pokorně, J.Prachař, Katedrála  svatého Víta, J.Cassian,Léky na osm základních neřestí (7), J.Prachař, Na Vinohradech, Martin K., Ježíš obnovuje při mši své vtělení O.Březina, Vítězná píseň, Jak bezmezné je Boží milosrdenství, J.Dokulil, Kde na zemi,  Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka

Srpen: J.Zahradníček, Tertullian.Démoni, Země stínů, o pravé lítosti, J.Kassian, Léky na osm základních neřestí (8), Otokar Březina, Tys nešla, Martin K.,Kristus obnovuje při mši svaté svou smrt. O.Březina, Ó minulá, když smrti věčný pasát…, J.Zahradníček, Paměť,  Navštívení, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely O“P!

Září: J.J.Vícha, Sen o mamince, Tertullián,O křesťanském mučednictví, O.Březina,Tajemství bolesti, T.,O svátosti smíření, Březina, Proč odvracíš se? J.Kasián, Léky na osm základních neřestí (9), Březina,, Podobná noci …, Serafim Sarovský,Rozhovor, Březina,Legenda tajemné viny, Martin K.,Kristus pán obnovuje při mši svaté svůj život, Zahradníček,Nářek těla, Jan Zahradníček, Člověk, Brněnská akad. duch. života ctih.Patrika Kužely OP

Říjen: J.Zahradníček,Chudoba,O pravé kajícnosti, J.Zahradníček,Nevinnost,Kassian,Léky na osm základních neřestí (10), O Mši svaté, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely osvětimského mučedníka ,O pravé zbožnosti a vnitřní modlitbě

Listopad: J.Prachař,Poslední soud,O Božím Soudu, J.Lopourová,Píseň Boha duši, B,O očistci, J.Lopourová,Oko noci, Varování, Světec,  Jan Kassian, Léky na osm základních neřestí (11), Jak Bůh mluví v duši, J.Prachař, Mým nepřátelům, J.Lopourová,Návrat,   Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely, mučedníka osvětimského

Prosinec: J.Lopourová,To slovo, J,Zahradníček, Betlém, P.Kroupa, Dvacátý pátý prosinec, Martin K, Ježíš obnovuje při Mši svaté své narození. Serafim Sarovský, J.Lopourová, Druhy Lásky,O kroceni živočišné přirozenosti,J.Prachař,Nedej nám zahynouti, sv.Jan Kassian,Léky na osm základních neřestí (12), Zázračná země,. Brněnská akademie duchovního  života ctihodného Patrika Kužely, mučedníka osvětimského, O pokoji v nepokoji, Dvanáct učedníků

Ročník 2018:

Leden: J.Zahradníček,Koleda,  B,Zajeď, Petře, na hlubinu!, J.Zahradníček, Radost, TB, Konec velké iluze, Jan Zahradníček, Slunce v cele, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely Milující duše mluví k Bohu, P.Kroupa, Svaté Zuzaně

Ůnor: J.Dokulil, Pod mračny, TBr, Překroč práh naděje, J.Zahradníček, Lítost, Osamění, J.Prachař, Číst Slovo Boží, Martin K,O podstatě oběti Mše Svaté, J.Zahradníček, Po dešti, Oslava noci, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP,

Březen: J.Zahradníček, V březnu,. Šedý zákal očí světa, Probuzení, Povzbuzení, Třicetiletý, Jaká podivná iluze! Ó vzpomeňte!, Nokturno, Martin K., O podstatě oběti Mše svaté  Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP

Duben: J.Zahradníček, Jaro, T., Nech lidi mluvit, Květiny, Jarní večer, Kahan spánku, Hrozba, T,Současná sexuální revoluce, Pokušení smrti,Zůstaň s námi, Milující duše mluví k Bohu  Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely Milující duše mluví k Bohu.

Květen: P.Kroupa,Panně dobrotivé, Izák Syrský, Škola modlitby, B., Návrat k posvátnému, Izák Syrský, Pokora. J.Zahradníček, Tělo, B.,ŽIvot v krajině posedlé tmou, J.Lopourová, Setkání na poušti, Milující duše mluví k BOHU, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, mučedníka z Osvětimi,  P.Kroupa, Blahoslavené Imeldě,

Červen: P.Kroupa , Svatému Pavlovi, B.,Konec arogance pokročilých, Pokračování  pokročilých, Co radí Jan Tauler, Pokročilost z hlediska začátečníků, Kde je otcovská náruč?, Začátečník na životní dráze, Způsoby překročení vstupního prahu, Martin K.,Jak působí Mše svatá usmíření všedních hříchů, Izák Syrský, Noční modlitba, Zd.Řezníček.Slova mlčení, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely, Zd.,Řezníček, Panně Marii,

Červenec: Zd.Řezníček, Vidina, Izák Syrský,Čistá modlitba, T.,Poslední vzdechy starých časů, P.Kroupa, Blahoslavené Zdence Večer, Řezníček, Jitřní sonáta, T.,Věčně mladé proudění,Sad v červencové noci, T,Ohrožené mládí, Panorama, Izák Syrský,,Vysoké mety společenství s bohem, Řezníček,Jednoho dne časně zrána, Brněnská akademie duchovního života Ct.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka, Milující duše mluví k Bohu, Řezníček, Sad v červencové noci

Srpen: P.Kroupa,Nanebevzaté Královně, B.,Podnětnost pokročilých, K.Bochořák,Růže, Z.Řezníček, Smrčiny, Vých.bratři,O modlitbě, B.,Boží mládí v Ježíši Kristu, K.Bochořák,Pietas, Procitnutí,  T,Ovládání přirozenosti začátečníků, Z.Řezníček, Česání jablek, Vých.bratři, Vnitřní modlitba, Výuka modlitbě, Martin, Jak máš obětovat mši svatou Bohu Bochořák, Snad Jednou, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely. Milující duše mluví k Bohu

Září: J.Zahradníček, Píseň o domově, R.Možnosti a meze svobody,  Vých.bratři,Dílo svatých, Serafim S.,Rozhovor, Z.Řezníček,Je sladko, Sv.Ludvík, Koho se démoni nejvíc z lidí bojí, Řezníček, Pahorky, Martin K.,Proč Ježíš při mši obnovuje své utrpení, Serafim,Péče o duši, P.Kroupa Bl.Aničce, Sv.Regině, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, jak se dojde pravého pokoje. J,Prachař,Nedej nám zahynout,

Říjen: Jana E.Lopourová, Před druhým příchodem,  B.Civilizace smrti anebo…B.,Kořeny krize. M.el-Maskin, Přeničné zrno., RB, Kořeny Krize, Na ulici,Matta el-Maskin, Pšeničné zrno, Lopourová, Počítadlo, Brněnská akad. duch. života ctih.Patrika Kužely OP

Listopad: J.Lopourová, Kristův návrat, TB,Skeptická generace ve slepé uličce, Zahradníček, Můra, , R.Důraz na náboženskou svobodu, Co se to děje, Matta el-Maskin, Proč nerozumíte mé řeči, J.Veselý,Tajemství spojených srdcí, RB,Stará rodina a nová rodina, Veselý,Brána srdce, BRNĚNSKÁ AK. duch.života ct.Patrika Kužely, osvětim. muč. Jak se pěstuje láska? Zahradníček,Zvon

Prosinec: Obsah: J.Veselý,Návštěva,  TB,Porodní bolesti Církve nové doby, Nová zvrácená normalizace, J.Veselý,Lidské křižovatky, Serafim Sarovský,O Modlitbě, Zd.Řezníček,Chvějící se osika, TB,Vstřícnost k nové rodině, Růst člověka jako křesťana, Řezníček,U kamen, TB, Rozšklebená  tvář  socialismu, Umění evangelizace anebo evangelizace uměním, J.Veselý, Zastavení, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely, O úplné odevzdanosti, Jana Lopourová,Ikona

Ročník 2019

Ročník XXV., číslo 1.                                          Leden 2019
Obsah: J.Prachař,Rotržení, Máš potíže s vírou? J.Veselý,Čekání, AB,Buď dalším Kristem (1), S.Sarovský, O bázni před Bohem, Řezníček, Ojíněná snítka, TB, Široké masy anebo Boží lid, J.Prachař, Noci, Matta el-Maskin, Proměňujte se,  Omezuje tě víra v rozletu? Josef Veselý. Ke chvále slova upřímného, S.Sarovský, Rozhovor, Veselý,Opřeni o hvězdy,  Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely. muučedníka osvětimského, Řezníček,Poslední okno hasne
 
 
XXV., číslo 2.                                          Únor 2019
 
Obsah:  Josef Veselý,Jsme z rodu slunečního, Matta el-Maskin,Jsem to, co konám, J.Prachař,Chtěj víc, TB,Lepí se ti smůla na paty?, Jana E.Lopourová, Elita, J.Prachař, Děkuji, AA,Buď DALŠÍM Kristem (2), Prachař,Kéž bych mohl…,, B,Riziko pýchy, Lopourová Čas časů, , TB,Nemůžeš vystát katolického kněze?, J.Veselý, Naděje, Serafim Sarovský,Serafim Sarovský,Lopourová,Druhý příchod,Vých.bratři,Vytrvalost, Lopourová,Důvěra, TB, Nemůžeš vystát katolického kněze?,  Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely, Lopourová, Krabice s kapesníky
 
 
Ročník XXV., číslo 3.                                                  Březen 2019
Obsah: Řezníček,Projížďka k březinám, T.,NEvíš si rady se svou duší?, Jarní, B,Kdo je z Boha..., Matta el Maskin, Překážka duchovních tužeb duše, B,Podej svou bolest…, T,Cítíš se v církvi zanedbán? Večerní sonáta, B, Cesta svatosti, AA,Buď dalším Kristem (3),  B, Proč se zvlášť zasvětit Neposkvrněné,   Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely, Modřínová větévka
 
Ročník XXV., číslo 4.                                                    Duben 2019
Obsah: Lopourová, Dopis, T.Bahounek, Tápeš v duch.životě? Lopourová Lži, Matta el Maskin,Hlas Boží, Sestoupení Krista do pekel, Deprese jako soukromé předpeklí, Jak být katolíkem., J.E.Lopourová Světec,  T.B.,Nerozumíš si s jinou generací? T.B., Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP osvětim.muč., Dokonalé obrácení je vyhrazeno nazíravým, Dokulil.Petrklíč 
 
XXV., číslo 5.                                                             Květen 2019
Obsah: J.J.Vícha OfmC.,Pastýřka květů, Otázky a odpovědi, Nikdo v církvi ti nerozumí? J.Lopourová, Na počátku, TB,Věřím v Krista, Lopourová, Popelka, B, Záludnost pýchy, Lopourová, Setkání na poušti, Matta el Maskin, člověk je Božím trůnem na zemi, Vícha Sestoupení Krista do pekel (2), Vícha, Boží muka, Každé století má svou dobu temna, Lopourová,. Zahradník, RR, Jak být katolíkem?  (2) Vícha, Píseň o růži, AA, Buď dalším Kristem (5), Lopourová, Není, Brněnská akademie duchovního života ctihodného Patrika Kužely. Lopourová, Prvosenka_______________
 
Ročník XXV. číslo 6.                                                červen 2019
Obsah: Jaroslav Tomáš,Vůně, Matta el-Maskin,Výstraha Ducha Svatého, J.Tomáš,Naděje, Proč nevěříš,Tomáši (6) J.Tomáš,Dospělost, Cítíš se jako katolík bezradný?,  J.Tomáš, Modlitba, Sestoupení Krista do pekel (3), J.E.Lopourová, Sedmikráska, Buď dalším Kristem (6), BR, Jak být katolíkem ? Tobě není pomoci ? J.Tomáš, Prosba, Buď dalším Kristem (6) Tomáš OP, Někdo má svého démona, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, osvětim,mučedníka 
 
Ročník XXV., číslo 7.                                            červenec 2019
Obsah: J.Deml, Básně, Proč nevěříš,Tomáši? Je ti v Církvi smutno? Matta el-Maskin, Naše potřeba Krista, Sestoupení Krista do pekel (4), AA,Buď dalším Kristem (7), BR,Jak být katolíkem, Víš o sobě všechno? Zd.Řezníček,Pod lískami, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely 
 
Ročník XXV., číslo 8.                                                  srpen 2019
Obsah: Jana ELOP, J.Deml.,Nanebevzetí  P.Marie, Jana ELOP,Chtěla jsem, Tomáš B, Proč nevěříš Tomáši? Matta el-Maskin,Svěřit život Kristu, Sestoupení Krista do pekel(5), AA,Buď dalším Kristem (8), Tomáš B.,Brněnská akademie duch. života ctih.Patrika Kužely, Jana ELOP, Kdybych
 
 
Ročník XXV., číslo 9.                                                  září 2019
Obsah: J.Deml,Básně, Narození P.Marie, Jana ELOP, Básně, Matta el Maskin,Tajemství moci života v Kristu, Tomáš B.,Proč nevěříš,Tomáši? Kl.Bochořák, Růže, Sedm bolestí P.Marie, Bochořák,Pietas, AA,Buď dalším Kristem (9) Kristův sestup do pekel(6), Deml. Básník, šílenství a mrtvice, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely, mučedníka osvětimského
 
Ročník XXV., číslo 10.                                                říjen 2019
Obsah:  Zd.Řezníček, Osamělá…, Tomáš B.,Proč nevěříš Tomáši?  Jana Lopourová, Kristův návrat,  Řezníček,Javor…,Tomáš B.,Co bylo na počátku, Lopourová, Brambory,Izák Syrský - Pokora, Lopourová, Švestky, J.Deml,Kořeny naší řeči, Lopourová, Kristův návrat,  AA,Buď dalším Kristem (10), Lopourová, Obrana jablka, Tomáš BV.,Sestoupení Krista do pekel (7), Lopourová, Jablko a nůž, Brněnská akademie duch. života ctih.Patrika Kužely, Deml, Pupava, Lopourová, Na ulici.
 
Ročník XXV., číslo 11.                                               listopad 2019
Obsah: Jana ELOP, Stvořitel, Profily svatých  Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP
 
Ročník XXV., číslo 12.                                               prosinec  2019
Obsah: Jana E.Lopourová, Velký příběh, Profily svatých, Jana E.Lopourová, Variace na šípek, Jana E.Lop, Citron_Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely, Jana E.Lop, Ticho.._
 
Ročník XXVI., číslo 1.                                               leden 2020
Obsah: Jana E.LOP,Víra, Milovat, Protiklady, Samota, Profily svatosti, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, Jana, Nad pustinou, Protiklady, Lotr po pravic
 
Ročník XXVI., číslo 2.                                               únor 2020
Obsah: Jan Zahradníček, Hromnice, Profily svatých,Psí dni, Jana E.Lopourová,Báseň, Ruce Mariin, Návrat, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely,mučedníka osvětim., Kdybych…
 
Ročník XXVI, číslo 3.                                               březen 2020
Obsah: Jana E.LOP, Stvořitel, Profily svatých, Stvořitel, Brněnská akademie duchovního života ctihodného Patrika Kužely OP, mučedníka osvětimského, Jana ELOP, Pastýř
 
Ročník XXVI. č.4                                                    duben 2020 
Obsah: Jana ELOP, Velká noc, Zahrada Milého, Profily svatých, BRNĚNSKÁ AKADEMIE DUCHOVNÍHO ŽIVOTA CT.PATRIKA KUŽELY OP, OSVĚTIMSKÉHO MUČEDNÍKA
 
Ročník XXVI. č.5                                                    květen 2020 
Obsah: Jana Eva Lopourová, Tanec, TAJEMNÉ VELIKONOCE VE STÍNU…, Brněnská akad. duch.života ctih.Patrika Kužely OP, Profily svatých, Ticho, Srážení, Dům víry,  Protiklady, Tanec
 
Ročník XXVI. č.6                                                     červen 2020 
Obsah: Jana E.Lopourová,Není, Profily svatých, Duše v modlitbě..., Quasimodo, Sliny, Noční klid, V biblické krajině, Mýtus o padělateli Hankovi, Sliny, Působení gen.Syrového..., Odhalování Krista v podzemí...,Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely, Stopy
 
Ročník XXVI. č.7                                                     červenec 2020 
Obsah: Jana ELOP, Eva-stvoření, Profily svatých, Tomáš B.,Není růže bez trnů, Brněnská akademie duchovního života ct.Patrika Kužely OP, osvětimského mučedníka, Jana Elop, Eva –Lvíče
 
Ročník XXVI. č.8                                                   srpen 2020 
Obsah: Jana Eva Lopourová, Zrání, Profily svatých, Proč se svatý Dominik tolik směje, Jana Elop, Kontemplace, Jakub Zemek OP, O slovenském povstání, Proč svatý Dominik tak často pláče, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely, Jana Eva Lopourová, Proroctví
 
Ročník XXVI. č.9                                                     září 2020 
Obsah: Jana Elop, Věčnost, Modlitba posledních dnů, Věčnost, Hromosvod našich hříchů, Před  druhým příchodem, Profily svatých, Rozmlouvat s Bohem a o Bohu, Hora Nebo, Profily svatých, Brněnská akademie duchovního života ctih. Patrika
Kužely OP, mučedníka osvětim., Viděl jsem ráj
 
Ročník XXVI. č.10                                                   říjen 2020 
Obsah: Jana Elop, Růženec obepíná celý vesmír, Sarah-Ratzinger,Nesmím mlčet, Krize v Církví, Krize víry, Krize kněžství,  Elop, Katedrála,    Sarah,tajemství kněžství, Elop, Nad pustinou, Modlitba posledních dnů, Elop,Proroctví, Ratzinger, Kdo zůstává věrný, Přímluva, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, Elop, Sliny
 
Ročník XXVI. č.11                                                   listopad 2020 
Obsah: J.Zahradníček, Bujará chudoba, Modlitba posledních dnů (3), Profily svatých, Církev ve zkouškách dějin, Růženec obepíná celý vesmír, Litanie dvou srdcí lásky, Trpěla Matka Boží při porodu? Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, Královská jízda /pokr./
 
Ročník XXVI. č.12                                                    prosinec 2020 
Obsah: Jana ELOP, První kněz, Modlitba posledních dnů /4/, Z,.Řezníček, Okénko, H.Urs von Balthasar, Poslušnost…, Já-Hospodin, Růženec obepíná celý vesmír, Noční klid, Posedlost člověka masmédii, Tomáš Bahounek OP, Jak se ubránit světové prádelně mozků, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, mučedníka osvětimského.
 

Ročník 2021 

Ročník XXVII., číslo 1.                                        Leden 2021

Obsah: Zahradníček,Svatý Josefe, Profily svatých, Modlitba posledních dnů (5), Posedlost člověka masmédii, Profily svatých, prof.Nash,Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP

 

Ročník XXVII., číslo 2.                                                Únor 2021

Obsah: J.Zahradníček, Plnost dětství, Profily svatosti, J.Lopourová,Tkadlec,  NESARA-GESARA – světový kotrmelec, Pojďte věřící národové, Modlitba posledních dnů /6/, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely, osvětimského mučedníka, J.Zahradníček, Večerní modlitba

 

Ročník XXVII., číslo 3.                                                            Březen 2021

Obsah: V.Renč, Svatý Josefe, Modlitba posledních dnů (7), J.Zahradníček, O tíze, TB,Výbušnina, J.Zahradníček, Zima, Obávaný děda Mrazík, Zahradníček,V zimě…, Sofronij Sacharov, O lásce…, J.Zahradníček, Píseň o tíze, Kard.Sarah, , Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely

 

Ročník XXVII., číslo 4.                                                            Duben 2021

Obsah: K.Bochořák,Sonet, Modlitba posledních dnů (8) Zkouška Božího lidu ve 20.století, J.Dokulil,Pokorně, Profily svatých, kard. Sarah, Jak najít ticho,J.Zahradníček, Z hlubin, S.Sacharov

Jsme opuštěni Bohem ? O.Březina, Slyším v duši, kard.Sarah, Budoucnost kněžství, K.Bochořák,

Vůle,  Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, J.Dokulil, Ó lidský živote

Ročník XXVII., číslo 5.                                                            Květen 2021

Obsah: ED, Nepotkám…, Modlitba posledních dnů (9), J.Dokulil,Znovu,TB Víra dnešní svaté Rusi, Llady, Já matka…, S.Sacharov, O duch.pláči, J.Zahradníček, Člověk, H.Urs.von Balthasar, Kněz..., Kl.Bochořák,Noc, TB Když dva dělají…, J.Štuchal, In memoriam, kard.Sarah, Budoucnost Církve, Kl.Bochořák, Májová, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, muč.osvětim.

 

Ročník XXVII., číslo 6.                                                         červen  2021

Obsah: sv.Josef, Modlitba posledních dnů /10/ Modlitba posledních dnů, J.Zahradníček, Před rozsvícením, Kněz, jakého hledám, Profily svatých, Navečer v chrámě, Vykořeněné jádro…, Akedia - krize totožnosti, Podoba smrti, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP___

 

Ročník XXVII., číslo 7.                                             červenec 2021

Obsah: Hymnus ke sv.Josefovi, Modlitba posledních dnů (11), Z.Řezníček, Starý kancionál, Profily svatých, Ed Co nevidím, O.Tomáš, Evangelium - Duchovní jádro, Neskryji tvář..., J.Zahradníček,

Sv.Cyril a Metod, R.Sarah, Jak lze pochopit Boží mlčení?, Slova mlčení, Benedikt XVI.,Zastření smyslu kněžství, Ať říkají si,  H.Urs v.Balthasar, Kněz jakého hledám, J.Zahradníček, Kněží v žalářích, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, Zahradníček, Slunce v cele,

 

Ročník XXVII., číslo 8.                                                 Srpen 2021

Obsah: Modlitba posledních dnů /12/, S.Sacharov, O kenozi a opuštěnosti Bohem, Neviditelné energetické médium, Rozmlouvat s Bohem a o Bohu, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, mučedníka osvětimského                                                                                .

 

Ročník XXVII., číslo 9.                                                     září 2021

Obsah: Modlitba posledních dnů (13) Profily svatosti, J.Dokulil, Národe český, Tomistický kongres, M.Skácel, Znovuobjevení Břetislava Kafky, Mezi Scyllou a Charybdou, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, mučedníka osvětimského

Ročník XXVII., číslo 10.                                                    říjen 2021
Obsah:Modlitba posledních dnů (14),Budoucnost řeholního života, J.Zahradníček, Poetika, B.Kafka-pro a proti, Profily svatých, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika KuželyOP
 
Ročník XXVII., číslo 11.                                                  listopad 2021
Obsah: Modlitba posledních dnů /15/, J.Zahradníček, Pokání, Profily svatých, Zvláštní Kafkovy psych.pojmy, Merton,Od víry k moudrosti,Merton, Blahoslavení tvůrci pokoje, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, mučedníka osvětimského. Zprávy
 
Ročník XXVII., číslo 12.                                                    prosinec 2021
Obsah: R.Sarah,Ticho - podmínka vnitřního duchovního života, S.Sacharov, O pokání, Profily svatých, T.Merton,Svoboda pod poslušností, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, osvětimského mučedníka
 
ROČNÍK 2022
Ročník XXVIII.číslo 1.                                                         leden 2022
Obsah: kard.Sarah,Jak žít v pravdě, Profily svatých, J.Zahradníček,Tělo, TB, El.ukřiž.lidstva, Samovazba, J.Deml, Proč…, Sarah, Co je kontemplace, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika KuželyOP, Zahradníček,Slunce v cele, Březina, Pohyb němých úst, Deml, Ježíši
 
Ročník XXVIII.číslo 2.                                                            únor 2022
Obsah: H.Malachová,Mlčící nebe, Utopie digitální revoluce, Rozbujení nevzdělanosti naší doby, Profily svatosti, Pravda vítězí, ale…, Co máme dělat, Braňte se mu silou víry, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP_Profily svatosti.
 
Ročník XXVIII.číslo 3.                                                             březen 2022
Obsah: Projekt obnovy výchovně-vzdělávacího procesu, Profily svatosti, J.Zahradníček,Pohrobci, R.M.Rilke, Obhajoba marnotratného syna, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, mučedníka osvětimského, Zahradníček,Prosba.
 
Ročník XXVIII.číslo 4.                                                              duben 2022
Obsah: K.Bochořák,Mezi lidmi, Profily svatosti, J.Deml,Jeskyně, TB,Kdo hlásá růženec, L.Leloir OSB, Nezbytnost askeze, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP                 
 
Ročník XXVIII.číslo 5.                                                               květen 2022
Obsah: K.Bochořák,Májová, J.Deml, Z mrtvých vstala, Ct.Ludvík z Granady O rozjímání, Profily svatosti, K.Bochořák, Pieta, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika KuželyOP
 
Ročník XXVIII.číslo 6.                                                               červen 2022
Obsah: Robert kard.Sarah,Nenávist k člověku, Profily svatosti, Sarah, Genderová teorie, TB, Přesýpací hodiny života, Opora rozjímavého života, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika KuželyOP, mučedníka z Osvětimi, J.Zahradníček, V trávě
 
Ročník XXVIII.číslo 7.                                                                 červenec 2022
Obsah: Profily svatosti, O.Březina, Bratrství věřících, kard.Sarah, Tajemství Jidáše, Březina,Vigilie, Rady sv.Otce Antonína, TB,GESARA-NESARA v mlze, J.Zahradníček, I intronizaci, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, mučedníka osvětimského, Zahradniček, Po četbě do Quijota
 
Ročník XXVIII.číslo 8.                                                                   srpen 2022
Obsah: J.Zahradníček, Poslední růže,Nep.Srdce Panny Marie, TB,Kde začíná a končí Západ, Profily svatosti, Věčný příběh, F.Dvorník,Nicotné kořeny…, TB,Zdraví a nemoc, H.Malachová, Až bude tma, Zatracená mediokracie a prokletý underground, Brněnská akad.duch.života ctih.Patrika Kužely OP, Zpráva
 
Ročník XXVIII.číslo 9.                                                                      září 2022
Obsah: J.Deml,Narození P.Marie, Nicotné kořeny rozkolu, Profily svatých, J.Zahradníček,Otázky, V.Messori,Mariánské zázraky na Východě, Nep.Srdce zvítězí, TB, Neomezené možnosti lidstva v Kristu, ,Královna v nebi korunovaná, Brněnská akad. duch. života ctih.Patrika Kužely OP
 
Ročník XXVIII.číslo 10.                                                                   říjen 2022
Obsah: J.Zahradníček, Vánoční krajina, Bůh se stal člověkem, Nep.Srdce P.Marie, J.Deml.Jméno Ježíš, F.Dvorník, Nicotné kořeny rozkolu, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, Zahradníček Obrazy
 
Ročník XXVIII.číslo 11.                                                             listopad 2022
Obsah: Pam.všech věrných zesnulých, Záchrana u jasné stálice, Růženec Anděl. učitele, F.Dvorník, Nicotné kořeny…, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, J.Zahradníček, Jejich stín
 
Ročník XXVIII.číslo 12.                                                                prosinec 2022
Obsah: J.Zahradníček, Vánoční krajina, Bůh se stal člověkem, Nep.Srdce P.Marie, J.Deml.Jméno Ježíš, F.Dvorník, Nicotné kořeny rozkolu, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, Zahradníček Obrazy
 
Ročník 2023
Ročník XXIX., číslo 1.                                                                      leden 2023
Obsah: J.Zahradníček,Zima, Koho se ďábel nejvíc obává, Věci, Obnova a nový rozmach Církve,Vyhlídky Euroazie, Proč, Nový stoletý plán, Odchod, Staré věci, Rozvoj národů, sv.Kateřina, Učení o mostu, Brněnská akad.duch.života ctih.Patrika Kužely OP
 
Ročník XXIX., číslo 2.                                                                           únor 2023
Obsah: TB,Mystický život pro děti, FB, Vyhlídky Euroazie, Učíš se rozjímat? L.Leloir,Věrohodnost mnišského života, Tibet včera a dnes, M.Gándhí, Bůh vším hýbe a vše ochraňuje, TB Proč zrovna růženec, Potřeba živoucí víry, Brněnská akademie duchovního  života ct.Patrika Kužely OP, mučedníka osvětimského,, Zahradníček, Plnost dětství
 
Ročník XXIX., číslo 3.                                                                            březen 2023
Obsah: J.Zahradníček, Sv.Josef, Mystický život dětí Božích, R.Sarah Ohrožené děti, Ohrožení křesťanské rodiny, FB Vyhlídky euroazie, TB, Telegraf radostné zvěsti, Informace a dezinformace, Tibet včera a dnes, Mystický život dospělých, M.Gándhí, Nevíra je nemoc, J.Zahradníček Šedé růže Brněnská akademie duch.života ct.Patrika Kužely OP
 
Ročník XXIX., číslo 4.                                                                            duben 2023
Obsah: TB,Mystický život dětí, R.Sarah,Lidská práva…,FB,Vyhlídky Euroazie /4/, Konfucius O ušlechtilosti, M.Gándhí,Svědectví světců, B,Koho potěší věnec růží, Sarah, Služba bližnímu...,TB, Mystický život dospělých, A.Sova Vyšel jsem z přítmí, TB Rub a líc internetu, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, mučedníka osvětimského
 
 
Ročník XXIX., číslo 5.                                                                             květen 2023
Obsah: TB,Mystický život dětí Božích, František B,Vyhlídky euroazie, Konfucius,Na hrob válečníkův, TB,Postavení Panny Marie v digitálním světě, Růženec a předurčení ke spáse, Konfucius, Povinnost mládence, D.L.Leloir,Věrohodnost mnišského života, Přiznání naší slabosti, R.Sarah, Nemoc západní společnosti, TB, Mystický život dospělých, M.Gándhí, Vize Boha, Sarah, Modla pokroku, Tchao Juan-Ming, Návrat, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP,M.Ungerová, Na svátek Johanky z Arku, O.Březina Pohled smrti
 
Ročník XXIX., číslo 6.                                                                              červen 2023
Obsah: Mystika pro děti, R.Sarah,Znovunalezená naděje, FB, Vyhlídky euroazie, TB Mystický život dospělých, Ani z Tomášova odkazu se nedá dělat „ismus“, M.Ungerová Růženec, Brněnská akademie duch.života ctih.Patrika Kužely
 
Ročník XXIX., číslo 7.                                                                              červenec 2023
Obsah: TB Mystický život dětí, FB Výhledy Euroazie, FT Jak se měnilo klima, TB Mystický život dospělých, Arktická hedvábná stezka, Arktická evangelizace, TB,Co bylo na počátku, O.Březina Doupata hadů, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, mučedníka_osvětimského
 
Ročník XXIX., číslo 8.                                                                              srpen 2023
Obsah: B.Pasternak, Nedotýkat se! R.Sarah, Je vylepšený člověk...?, B.Pasternak, Paměti démona, Moc a síla růžence, Tomáš Bahounek OP,Mystika mládí, R.Sarah, Diktatura nespoutané svobody, A.Sova, Duše a luza, FB, Výhledy euroazie,Mahátma Gándhí, Meditace, Antonín Sova Sloky, TB,Mystika stáří, Březina, Znamení duše, Brněnská akademie duchovního života ct.Patriky Kužely OP, mučedníka z Osvětimi
 
Ročník XXIX., číslo 9.                                                                              září 2023
Obsah:j.Dokulil,Národe český, T.Bahounek,Mystika mládí, Znovu, FB,Výhledy Euroazie, Mahátma Gándhí, Ideální mudrc, Eucharistický růženec, Boris Pasternak, Sestra má, TB, Mystika stáří, O.Březina,Milost, TB,Stupně mystického růstu, Březina, Přátelství duší, Mystický život teleportačním světě, Pohled smrti, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, mučedníka osvětimského
 
Ročník XXIX., číslo 10.                                                                              říjen 2023
Obsah: O.Březina, Moje matka, TB,Mystika mládí, M.Ungerová,Tátovi, Mahátma Gándhí: Přijměte víru jako děti, FB Výhledy euroazie, Duchovní život na dálném Východě, Vzpomínka na maminku, Euch.růženec, Mamince, R.Sarah, Lotrovská peleš, Mystika stáří, B.Pasternak, Duše,  Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP
 
Ročník XXIX., číslo 11.                                                                              listopad 2023
Obsah: TB, Mystika mládí, R.Sarah, Budoucnost kněžství, O.Březina,. Bouře, P.R.Balek,  RS,Moderní civilizace blahobytu, FB, Výhledy euroazie, TB Mystika stáří, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP
 
Ročník XXIX., číslo 12.                                                                              prosinec 2023
Obsah: Zd.Řezníček. Adventní, TB Mystika mládí, Tichá Zima, Energičtí pohrobci, TB Mystika stáří, M.Ungerová, U studnice Jakubovy, TB, Jak se ubránit, .., Zasněžená pole, Vánoce, R.Sarah, Kam se poděla rodina, B.Pasternak, Zrcadlo, Brněnská  akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP
 
ROČNÍK 2024
Ročník XXX.číslo 1.                                                                                    leden 2024
Obsah: T'ao Jüan-Ming, Nezdárné děti, TB Mystika mládí, Wen-Čün Píseň o bílých hlavách, TB S růžencem na veřejnost, Tu Fu Před stářím, Mystika stáří, Wang Wei Odpověď, Jsou roboti dokonalejší...? Tu Fu Noční jízda, Průlom ve vývoji…, Tu Fu Nástup, DT Buď vůle tvá…, Li Po Píseň o starosti, TB Jak žít ve světě..., O.Březina Tělo, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, mučedníka osvětimského, Zprávy z Brněnského Angelika
 
Ročník XXX.číslo 2.                                                                                    únor 2024
Obsah: O.Březina Úsměv života, Mystika mládí, Když nebe..., R.Sarah, Otázka migrace, Návrat, Jak nás vládce světa pokouší, Mystika stáří, Němé setkání, Očišťováním ducha..., A.Sova Český osud, Tomáš Bahounek OP Náboženské základy Číny, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, mučedníka osvětimského
 
Ročník XXX.číslo 3.                                                                                    březen 2024
Obsah: B.Pasternak Březen, Tomáš B.Mystika Mládí, R.Sarah, Hniloba ustálených vod… Mystika mládí, Pasternak, Hvězdný désť, A.Solženicyn, Dvě stě let pospolu, O.Březina,. Ó moci slova, Velké kameny, Zd.Řezníček, Sestup k nám, J.Ungerová, Pohádka Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP, mučedníka z Osvětimi
 
Ročník XXX.číslo 4.                                                                                    duben 2024
Obsah: TB Mystika mládí, B.Pasternak,Mé verše, R.Sarah Ticho..., Wang Jü-Č'eng, Mrak dojí déšť, Br.Yan Přes Čínu do Jeruzaléma, Pasternak Milovat...,  J.Dokulil Mučedník,   B Mystika stáří, Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP
 
Ročník XXX.číslo 5.                                                                                     květen 2024
Obsah: B.Pasternak,Vlaštovky, TB Mystika mládí, Zdroj šíleného chaosu, R.Sarah Jak reagovat na pokušení, R.Thákur, Česání ovoce, TB, Východ a Západ na křižovatce, TB Mystika stáří, TZ Chatrné mříže, Klony a bioroboty, Mistr Eckhart, Kázání, J.Zahradníček Netvor studený, Brněnská akad.duch.života ct.Patrika Kužely OP,mučed.osvětimského
 
Ročník XXX.číslo 6.                                                                                     červen 2024
Obsah: Rabindranath Thákur - Česání ovoce, Tomáš OP Mystika mládí, Kotrmelce  umělé inteligence, B.Pasternak Být slavný není hezké, JWANG WEJ  Odpověď, Profily svatosti: J.M.Veselý OP, Mystika stáří, ČANG ŤIOU-LING Daleko je měsíc domova, R.Sarah, Jsem hlas volajícího na poušti, Profily svatosti: J.Deml o Březinovi, Tu Fu Vyhlížení do volné krajiny,  Brněnská akademie duchovního života ctih.Patrika Kužely OP,mučedníka osvětimského