ROSA MYSTICA 2020

ROSA MYSTICA

měsíčník pro duchovní život

vydává

První sdružení přátel blah.Hyacinta Maria Cormiera OP

XXVI.ročník

BRNO

Časopis je vydáván k potvrzení trvající úcty 

k bl.Hyacintu Maria Cormierovi OP

ctih.Patriku Maria Kuželovi, dominikánskému jáhnu a mučedníku z Osvětimi

jako doklad Brněnské akademie duchovního života ct.Patrika M.Kužely OP