ATELIÉR ŠTĚPÁNKA ONDRUŠOVÁ-WUNSCHOVÁ

sestra Štěpánka , dominikánka III.řádu sv.Dominika

Narodila se 18. 7. 1940 v Brně.

Jana Ondrušová – Wünschová vystudovala malbu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně (E. Ranný, O. Zemina), tehdejší poměry jí však nedovolily další studium, pokračovala tedy soukromě např. u prof. Jána Želibského na VŠVU v Bratislavě.

Zájem o psychologii ji dovedl až k činnosti výtvarníka – terapeuta na psychiatrické klinice v Brně-Bohunicích. Práce s klienty pro ni byla tou největší školou života. Vrcholem její duchovní cesty se posléze stal řád svatého Dominika , kde se stala sestrou třetí řádu.

Kromě malířství se Jana Ondrušová – Wünschová začala koncem 70. let věnovat grafice a to litografii. Nejdříve křídové, později tzv. škrábané litografii, technice používané u nás jen zřídka. Osmdesátá léta znamenala pro autorku období úspěšné a mezi sběrateli oblíbené grafické tvorby. Následovaly ohlasy v zahraničí, výstavy exlibris v Itálii, Německu, Belgii, Francii či Holandsku. V devadesátých letech působila na slévárenské průmyslovce, s nástupem nového tisíciletí přichází další plodné období s četnými ilustracemi knižních prací. Nyní vyučuje na soukromém gymnáziu v Brně kresbu v přípravce na architekturu.

Uspořádala desítky výstav v ČR i v zahraničí a věnuje se i tvorbě knižních ilustrací. V roce 1990 získala Cenu poroty na Mezinárodní výstavě Ex libris v Polsku. Také již řadu let účastní SETKÁNÍ MEZI UMĚNÍM  v  BRNĚNSKÉM ANGELIKU.